ARUKAS TEABEHALDUS - M-FILES

 

 

Dokumendihõive ja -haldus


Rakendus M-Files pakub arukat lahendust teabe leidmiseks, kasutamiseks ja haldamiseks mistahes süsteemist. Lahendus on unifitseeritud ja lihtne, see ei muuda töövoogu ega nõua kasutaja sekkumist.

Tänapäeva konkurentsitihedas ärikliimas on oluline tuvastada kasulikud andmed, et saaksime teha teadliku otsuse täpse ja ajakohase teabe põhjal.
By deploying an intelligent information management system, organizations can benefit from the quality, integrity and accuracy of their most critical information. Information management can also be used as a means of con trolling risk, ensuring compliance, enabling consistent workflows and operating procedures as well as harmonizing processes.

Erinevalt traditsioonilistest ettevõtte sisuhalduse süsteemidest (ECM) võimaldab M-Files organisatsioonidel hallata sisu ja teavet sõltumata sellest, kas teave asub rakenduses M-Files või muudes ärisüsteemides või andmekogudes. Kasutajamugavuse tagab kontoritöö automatiseerimine, saavutades tehisintellekti eelised tänu sisu ja teabe leidmise, redigeerimise, jagamise ja korral-damise võimsatele tööriistadele.

 

Kiire teabeotsing

Kasutage tõelist ettevõtteotsingut - rakendust Enterprise Search, et kiiresti leida ja redigeerida dokumente ja teavet kõigis oma süsteemides - isegi oma mobiilseadmes. Teil on juurdepääs oma võrgukaustades olevale projektiplaanile ja saate seda redigeerida, rakenduses SharePoint saate vaadata lepinguid või rakenduses Salesforce näha kogu kliendiga seotud teavet ilma, et peaksite faile üle viima.

M-Files rakendab tehisintellekti failide ja teabe nimetuse- ja sisupõhiseks klassifitseerimiseks ja korraldamiseks ning esitab kontekstile vastava asjakohase teabe, nii et Te ei pea kunagi meeles pidama, kuhu olete oma failid salvestatud või milline versioon on õige.

mfiles-ee2-(2).PNG

Metaandmepõhine süsteem

Metaandmed on andmed andmete kohta - failile või dokumendile lisatud teave, mille eesmärk on seda faili või dokumenti määratle-da, kirjeldada ja klassifitseerida. M-Files rakendab kõiki süsteeme ja hoidlaid hõlmavat teabekorraldust, mis lihtsustab teabe leidmist ja võimaldab kasutajatel teavet otsida viisil, mis on neile kui üksikisikule kõige mõistlikum.
Jagamine ja koostöö

Kui peate dokumente jagama või kolleegidega koostööd tegema, tagab M-Files sujuva töövoo ja korraldab toimingud selliselt, mis muudab koostöö ja meeskonnatöö lihtsamaks ja tõhusamaks - isegi partneritega väljaspool organisatsiooni.

Täiustatud koostööfunktsioonid tagavad, et kasutata-vast dokumendist on ainult üks õige versioon; ei ole duplikaate ega vananenud versioone. Ka dokumen-tide redigeerimine (esiletõstmine, kommenteerimine) ja kinnitamine on varasemast lihtsam. See tähendab, et dokumentide jagamine M-Filesis on sama lihtne kui paremklõps.
mfiles-ee3-(2).PNG
Lihtne mobiilne töö

Hallake faile mistahes süsteemist ja hoidlast ühes vaates ja mistahes seadmes. Teil on alati juurdepääs olulistele dokumentidele ja teabele, sõltumata asukohast. Rakendusega M-Files saate töötada ka võrguühenduseta režiimis. Saate avatud dokumente vaadata, redigeerida ja salvestada ka juhul, kui wifi- või kaabliühendus katkeb. Niipea kui võrk on taas saadaval, värskendatakse redigeeritud andmeid automaatselt.
mfiles-ee-4-(3).PNG

offset-sorting_icon.png
Dokumentide töötlemine

Rakendusse M-Files sisseehitatud töövoo mootor tõstab töö efektiivsust. Seda saab organisat-sioonis kasutada teatud toimin-gute kirjeldamiseks ja automati-seerimiseks, mis on vajalik töövoo järjepidevuse tagamiseks.


 

PP-Workflow-Icon-Pre-Flight-beige(1).png
Konfidentsiaalse teabe kaitse

Juurdepääsu andmisel tuleb arvestada teabe sisu turvanõuetega. Lihtne juurdepääsuõiguste seadista-mine ja andmete turvalisuse automatiseerimine. Rakendusega M-Files integreeritud aktiivne kataloog (Active Directory) rakendab üksikute kasutajate jaoks automaatselt organisatsioonilisi muudatusi kasutaja rolli ja ülesannete muutumise korral.

 

services_icon.png
Vastavus ja kohaldatavad nõuded

Rakendus M-Files on kinnitatud ja tunnustatud vahend, mis vastab kohalduvatele õigusnõuetele ning sobib suurepäraselt ELi andmekaitse üldmääruses (GDPR) sätestatud nõuete järgimiseks ja kontrollim-iseks. M-Files võimaldab Teil kontrollida turvalisus- ja konfidentsiaalsusnõuete ning muude standardnõuete järgimist. Rakendust M-Files võivad kasutada nii sise- kui ka välisaudiitorid, samuti toetab rakendus mistahes tüüpi auditeerimist või sertifitseerimist.

PAINDLIK JA LIHTNE KASUTAMINE

M-Files võib olla ettevõttesisene, pilvepõhine või nende kahe hübriid. Pilvet-eenuste populaarsus põhineb tänapäeval kasutusmugavusel: tarkvara uusimad versioonid on kohe saadaval, värskendused toimuvad automaatselt ning platvormi mobiilirakenduse kasutamine on lihtne ja hõlbus. Mõnikord nõutakse organisatsioonidelt teatud tüüpi andmete ettevõttesisest säilitamist - kas vastavuse või turvalisuse huvides. Hübriidne lähenemine võimaldab ühendada ettevõttesise hoidla usaldusväärsuse pilvteenuse paindlikkusega.

TOETAB KÕIKI ÄRITOIMINGUID

                                          
 

Kas soovite tasuta konsultatsiooni?

Täitke vorm või helistage: + 372 6512 900