BENS Server


Optimeeritud printimine ja kohandatud töövood


Võrgus asuva printimisserverina toimiv BENS Server tagab paindliku, nutika ja skaleeritava printimistoimingute haldamise. BENS Server reguleerib ja optimeerib printimisandmete vooge ning kohandab Konica Minolta väljundseadmeid peaaegu iga printimiskeskkonnaga, k.a SAP ja muud ERP süsteemid. Täielikult rakendusest sõltumatu BENS Server võimaldab kasutada teisendamise ja täiustamise funktsioone ning viimistleb printimisandmeid, et saavutada kliendi nõutavaid sihttulemusi. Maatriksprinterite asendamiseks või isiklike printimisandmete voogude (nt Prescribe) standardsetesse printerikeeltesse tõlkimiseks saab lisada vöötkoode, ettevõtte fonte või makrosid ning luua kopeerpaberiga tehtud koopiaid. Filtrite ja litsentside täielik paindlikkus on samuti tagatud.


BENS Serveri töövoog

BENS Server

BENS Server

Teisendamine

 • Teisendamise määramine
 • Unicode’i printimine

Hostiga ühenduvus

 • SAP printimine
 • IPDS-i ja AFPDS-i printimine

Printimine

 • Protokollid:
  LPR, SMB, Socket, IPP,
  SNMP, DHCP, IPDS/AFPDS,
  AirPrint (valikuline)

Täiustus

 • Vöötkoodi printimine
 • OCR A/B fondid
 • Fontide töötlemine
 • Kopeerpaberiga tehtud koopia
 • Makrod
 • Andmete tihendamine
 • Nutikas dokumendihaldus

Get the product brochure now to have all information at hand.

BENS Server brochure
BENS-Server-Cloud-mobile-thumbnail