PageScope Account Manager


PageScope Account Manager otseste loendurinäitude keskseks kogumiseks ja sellest tulenevaks kulude arvutamiseks.


PageScope Enterprise Suite’i moodul Account Manager tagab põhjaliku printimisväljundi ja kulude kontrolli.

See võimaldab ebavajaliku printimise piiramiseks intensiivse printimise keskkondades ise printimiskulusid hinnata, printimiseelarveid luua ja printimiskulude läbipaistvust suurendada. Peale printimise haldamise võimaldab Account Manager kõiki kopeerimis-, skannimis- ja faksimistoiminguid tsentraalselt jälgida.


PageScope Account Manageri töövoog

PageScope Account Manager

PageScope Account Manager

Tasude määramine ja tagasimakse

 • Automaatne jälgimine
 • Paindlik kulude eraldamine
 • Active Directoryga sünkroonimine
 • Täpne printimiskulude arvutamine
 • Print Log Tool

Eelarve ja kvoodi haldamine

 • Paindlik kvoodi määramine
 • Perioodiline kvoodi lähtestamine
 • Automaatne teavitamine

Üksikasjalik väljundaruandlus

 • Viisardipõhine väljundaruandlus
 • Aruande loomine
 • Lihtne ristviitamine
 • Aruande tulemuste eksportimine
 • Ajastamisfunktsioon

Get the product brochure now to have all information at hand.

PageScope Account Manager brochure