PageScope Authentication Manager


PageScope Authentication Manager kasutaja andmebaasi ja õiguste tsentraalseks haldamiseks.


PageScope Enterprise Suite’i moodul Authentication Manager tagab autentimisrežiimide keskse seadistamise ja kasutaja õiguste haldamise kõigis multifunktsionaalsetes seadmetes (MFP-des). IT-administraatori hallatav Authentication Manager hõlbustab seadmetele ligipääsu ulatuse kontrollimist ja vastavate autentimismehhanismide rakendamist. See muudab administraatori töö efektiivsemaks, säästab inimtööjõudu ja aega ning suurendab ettevõtte printimistaristu läbipaistvust.


PageScope Authentication Manageri töövoog

PageScope Authentication Manager

PageScope Authentication Manager

Keskne kasutajate ja rollide haldamine

  • Keskne andmebaas
  • Olemasolevate kasutaja kataloogidega sünkroonimine
  • Õiguste mallid ja kasutaja rollid
  • Suur granulaarsus
  • Autentimistüüpide keskne haldamine
  • Biomeetrilise autentimise valikuline tugi

Get the product brochure now to have all information at hand.

PageScope Authentication Manager brochure