Konica Minolta

Estonian

  • Eesti

Giving Shape to Ideas

Ettevõtte vastutus ühiskonna ees

ETTEVÕTE

Juhtiv väljastusseadmete tootja Konica Minolta pakub Teie kontorisse ja tootmiskeskkonda põhilisi digikuvaseadmeid, -teenuseid ja -lahendusi.

Korporatsiooni vastutus inimeste ees

Konica Minolta CSR tegevus juhindub ettevõtte filosoofiast „olla uute väärtuste loojaks“, kõige aluseks on aga Ettevõttesisese käitumise harta. Grupp püüab vastata ühiskonna usaldusele ja ootustele, täites kõigi sidusrühmade ees võetud kohustusi ja toetades ühiskonna jätkusuutlikkust.

Konica Minolta on alla kirjutanud maailma suurima vastutustundlike ettevõtete võrgustiku United Nations Global Compact üldtunnustatud põhimõtetele, mis hõlmavad inimõigusi, töötingimusi, keskkonnakaitset ja korruptsioonivastast võitlust. Ettevõte on liitunud ka Global Compact Jaapani võrgustikuga (GC-JN). Grupi poliitika, mis kohustab neid ja teisi universaalseid põhimõtteid austama ja järgima, on sätestatud Ettevõttesisese käitumise harta Konica Minolta Group`i juhendis ning jagatud kõigile grupi ettevõtetele kogu maailmas, millega on tagatud Konica Minolta vastavus neile üldkehtivatele normidele.