Konica Minolta

Estonian

  • Eesti

Giving Shape to Ideas

Vertikaalsed turud

TEENUSED JA LAHENDUSED

Pideva innovatsiooni ja edasiarengu tee valinud Konica Minolta pakub sisukat põhiteenuste ja -lahenduste portfelli, toetades Teid kõigis digikuva valdkondades.

Vertikaalsed turud

Konica Minolta vertikaalse turu lähenemine on suunatud konkreetsetele kasutajate gruppidele ja nende individuaalsetele vajadustele. Kõiki neid vertikaalseid turge iseloomustab dokumendi-või andmetihe keskkond, mida tuleb erinevate kasutajagruppide erivajaduste käsitlemisel silmas pidada, kelleks on haridussektoris näiteks üliõpilased, õppejõud ja ülikooli või kooli juhtkond; finantssektoris pangad ja finantsasutused ja nende kliendid.

Konica Minolta tõestab, et digitaalse tehnoloogia mitmekülgseid võimalusi saab edukalt ära kasutada nii, et sellest saavad kasu kõik asjaosalised.