Kaupade garantiiteenindus

 
KONICA MINOLTA garanteerib toodetud kontori- ja professionaalsete seadmete tooted on kvaliteetsed ning juriidilistele isikutele antakse 12-kuuline garantii.
 

Kasutatud seadmetele antakse 3-6 kuu garantii.

 
Garantiiaeg algab toote ostmise kuupäevast.
 
Kui garantiiajal ilmnevad tootjapoolsed vead või toode töötab sel põhjusel halvasti, siis parandatakse need tasuta ning kõik defektsed või kahjustatud osad asendatakse tasuta uutega. 
 
Garantii ei kehti kulumaterjalidele ja kuluvatele osadele, millel on oma ressurss (nt toonerikassett, pilditrummel/sõlm, kandur, pildiülekanderull/rihm, määrderull/rihm, jäätmemahuti jne).
 
Garantii ei kehti ja tasuta remonti ei tehta järgmistel juhtudel:

 • kui tootel on mehaanilisi kahjustusi;

 • kui rike on tingitud kliendi või operaatori süül;

 • kui seadet ei installeerinud volitatud teeninduse esindaja, välja arvatud juhul, kui tootja näeb ette teisiti ja seade on kohandatud kasutajale iseseisvalt installimiseks;

 • kui toodet remonditi garantiiaja jooksul mitte KONICA MINOLTA volitatud teeninduskeskuses või volitamata teeninduskeskuse partneri juures;

 • kui muudetud on toote sise- või välisstruktuuri;

 • kui rike on tingitud toote ebaõigest kasutamisest;

 • kui kasutatakse mitteoriginaalseid kulumaterjale*;

 • kui rike tekkis toote ebasobivates tingimustes (nt sobimatu temperatuur, niiskus, tolm) kasutamise tõttu;

 • kui toode on kahjustatud loodusõnnetuste või kolmandate isikute tegevuse tõttu.

 
Garantiiteenusena ei loeta järgmisi töid (teenused on tasulised):

 • kauba vedu või inseneri saabumine, kui seadme kaal on kuni 15 kg. 

 • seadmete profülaktiline puhastamine;

 • kulumaterjalide ja kuluvate osade väljavahetamine;

 • seadmete töörežiimide, seadistuste muutmine, kasutaja funktsioonide programmeerimine, draiverite installimine jne;

 • tarkvara juurutamine ja häälestamine;

 
* Mitte KONICA MINOLTA originaaltarvikute kasutamine iseenesest
garantii kehtivust ei tühista. Kuid kui KONICA MINOLTA või tema volitatud partnerid teevad tehnilistes keskustes kindlaks, et toode ei tööta, töötab halvasti või on rikki läinud mitteoriginaalsete materjalide kasutamise tõttu, siis garantii ei kehti ja tasuta remonti ei tehta.