Dispatcher Paragon


Tõhus kuluhaldus prinditööde optimeerimisega


Pole tähtis, kas tegemist on väike- või suurettevõttega, avalikõigusliku organisatsiooni või haridusasutusega – iga organisatsioon püüab tänapäeval suurendada läbipaistvust ja kontrollida kulusid. Selle üheks eeltingimuseks on võimalikult täpne ülevaade kõigist prinditöödest, sest tänu sellele saab vajaduse korral nõuda seotud kulud sisse konkreetsetelt tiimidelt, osakondadelt ja individuaalsetelt kasutajatelt. Konica Minolta pakub Dispatcher Paragoni, mis on täiuslik rakendus selle eesmärgi saavutamiseks.


Dispatcher Paragon Workflow

Dispatcher Paragoni töövoog

Eelarve ja kvoodi haldamine

Eelarve ja kvoodi haldamine
 • Lihtne eelarve määramine: administraator saab määrata eri kasutajatele eri eelarved. See aitab piirata teatud kasutajate prinditoiminguid ning hoida printimise, kopeerimise, skannimise ja faksimisega seotud kulud kontrolli all.
 • Perioodiline eelarve lähtestamine: individuaalsetele kasutajatele ja kasutajarühmadele määratud eelarveid on kõige parem hallata kindla intervalli tagant toimuva automaatse lähtestamise või suurendamisega, nii ei kuluta administraator aega sellisele lihtsale ülesandele. Eelarvet või kvooti on ikka võimalik ka käsitsi lähtestada või muuta, mis võimaldab teha erakorralisi prinditöid.
 • Maksesüsteem: Dispatcher Paragon pakub mitmesuguseid mugavaid võimalusi kasutajakontodele vahendite lisamiseks.
  • Raha juurde laadimine kassa kaudu: kassa operaator kogub kasutajatelt raha ja lisab selle seejärel rakenduse Dispatcher Paragon Cash Desk Management kaudu kasutaja kontole.
  • Juurde laadimine iseteeninduse abil: kasutajad saavad maksemasina kaudu lisada raha (münte ja paberraha) otse oma kontole.
  • Juurde laadimine krediitkaardi abil: kasutada saab PayPali või DIBS-i.

Tsentraalne kasutajate ja rollide haldamine

Tsentraalne kasutajate ja rollide haldamine
 • Tsentraliseeritud kasutajahaldus: individuaalsete kasutajate ligipääsuõiguseid multifunktsionaalsetes printerites kopeerimiseks, printimiseks, skannimiseks ja faksimiseks saab lihtsalt ning mugavalt hallata tsentraalselt.
 • Kasutajate ligipääsu rollid: administraator saab anda kasutajatele eri tasemel ligipääsu seadmetele ja seadmete funktsioonidele ning tasemeid saab lihtsalt hallata, luues vastavad kasutajarollid.
 • Tsentraliseeritud autentimise haldamine: seadmesse sisselogimiseks saab kasutaja kasutada kaardiga autentimist, kasutaja identimisteavet ja PIN-koodiga autentimist. Administraator määrab, mis tüüpi kasutaja autentimist tuleb kasutada.

Tasude määramine ja tagasimakse

Tasude määramine ja tagasimakse
 • Prinditööde aruandlus ja jälgimine: prinditööde põhjaliku ajaloo koostamiseks saab võrgu kõiki prinditoiminguid jälgida reaalajas. Dispatcher Paragoni manustatud terminal pakub üksikasjalikku kopeerimis-, skannimis- ja faksimistööde aruandlust (võimalik ka väliste terminalide kaudu).
 • Paindlik kulude jaotamine: administraator saab määrata kasutajaid konkreetsetesse kulukeskustesse. Teise võimalusena saab iga kasutaja valida asjakohase kulukeskuse või projekti enne printimist.
 • Individuaalne hindade arvutamine: eri seadmetele, kulukeskustele ja kasutajatele saab määrada individuaalsed hinnakirjad. Tänu sellele saab prindikulusid arvutada täpselt ka heterogeense prindikeskkonna korral.
 • Kolmandate osapoolte seadmete jälgimine: prinditööde jälgimine võib hõlmata kogu ettevõtte prindikeskkonda, see tähendab, et seda saab kasutada ka teiste tootjate kui Konica Minolta seadmete puhul.

Üksikasjalik väljundi ja kulude aruandlus

Üksikasjalik väljundi ja kulude aruandlus
 • Veebiaruanded: saate lihtsalt luua üksikasjalikke ülevaateid ja paindlikke aruandeid, mis hõlmavad ühe kasutaja või kasutajarühmade toiminguid. See võimaldab jälgida kulusid päeva, nädala või kuu kaupa või ka pikema aja jooksul.
 • Juhtkonna aruanded: automaatsed ja nõudmisel koostatavad aruanded annavad juhatusele põhjaliku ülevaate kogu prindikeskkonnast selgelt struktuureeritud ja lihtsalt mõistetava paigutusega.
 • Aruannete tulemuste eksportimine: aruandeid saab eksportida eri vormingutesse, tänu millele saab tulemusi kiirelt jagada.
 • Automaatne aruandlus: ajastamisfunktsioon, mis loob regulaarse intervalli (iga kuu, kvartal või aasta) järel automaatselt aruandeid veelgi põhjalikuma ülevaate pakkumiseks.

Get the product brochure now to have all information at hand.

Dispatcher Paragon brochure