Konica Minolta määratleb viis olulist suundumust, mis kujundavad ja mõjutavad digitaalset töökeskkonda aastal 2024

| 6 detsember 2023

Digitaalse töökoha jätkuv areng ja laienemine on olnud väga ilmne kogu 2023. aasta jooksul. See on jätkuvalt mänginud keskset rolli eduka kaugtöö võimaldamisel, muutes kaasaegse kontori geograafiliselt hajutatud, kuid ühtseks ruumiks ja andes seega hoogu hübriidse töötamise trendile, mis toetab jätkuvalt paljusid sektoreid. Laiemaid tegureid, sealhulgas ülemaailmne kliimakriis, elamiskulukriisi ja inflatsiooni eskaleerumine ning geopoliitilised konfliktid ja sõjad, mõjutavad digitaalset töökeskkonda ka 2024. aastal. Kuna organisatsioonid ja ettevõtted püüavad jääda kulutõhusaks ja konkurentsivõimeliseks, võttes samal ajal arvesse töötajate muutuvaid ootusi ja vajadusi ning püsivaid probleeme seoses oskuste puudusega, kasvab digitaalse töökoha tehnoloogia tähtsus veelgi. Lisaks muutub selle roll töötajate rahulolu tagamisel, töötajate hoidmisel ja talentide ligimeelitamisel üha olulisemaks.


Suundumus 1: Tehisintellekti (AI) ja masinõppe arukas kasutamine sobivate ülesannete automatiseerimiseks
Kasutades automatiseeritud süsteeme, mis kasutavad tehisintellekti või masinõpet, saab automatiseerida töömahukaid või aeganõudvaid ja korduvaid ülesandeid, andes töötajatele rohkem võimekust produktiivsemateks ülesanneteks. Tehisintellekti turg kasvab ülemaailmselt 298 246,87 miljardilt USA dollarilt 2024. aastal 1 847 495,6 triljonile USA dollarile 2030. aastal. Ligi pooled töötajatest (45%) prognoosisid, et tehisintellekt põhjustab järgmise aasta jooksul "olulisi" muutusi nende töökohtades, samas kui üle kolmandiku ütles, et nad tunnevad end nende muutuste tõttu ülekoormatuna ja murelikuna.[1] Seetõttu tuleb automatiseeritud süsteemide kasutuselevõttu teha arukalt, eetiliselt, tundlikult ja ettevaatlikult, et tagada töötajate tootlikkuse suurendamine, austades samas nende õigusi ning ühiskonna laiemaid arvamusi ja muresid.
 
Konica Minolta töötab praegu selle nimel, et integreerida rohkem tehisintellekti oma intelligentsete infohalduslahenduste hulka. Eesmärk on võimaldada veelgi suuremat automatiseerimist, et vabastada töötajad rasketest ja aeganõudvatest ülesannetest, näiteks dokumendikogumisprotsessis, kus esmalt ulatuslikku koolitust nõudev tsooniline OCR (optiline märgituvastus) asendatakse AI-ga, mis ei vaja enam mingit koolitust, et dokumentidest teavet eraldada. Konica Minolta töötab praegu ka üksikute OpenAI teenuste kodeerimise, sünteesimise, kodeerimise ja Exceli tabelite analüüsi kallal. Neid saab kasutada näiteks dokumentide automaatseks kokkuvõtete tegemiseks, ajurünnaku toetamiseks või prognooside tegemiseks.
 
Suundumus 2: Andmete privaatsus ja turvalisus
ELi võrgu- ja infosüsteemide direktiiv 2 (Network and Information Systems Directive 2022) jõustus 16. jaanuaril 2023. aastal ja see tuleb kõigis ELi liikmesriikides seadustada 17. oktoobriks 2024. aastal. Selle eesmärk on tugevdada Euroopa elutähtsate infrastruktuuride ja oluliste teenuste operaatorite kübervastupidavust. Arvestades jätkuvat ohtu - küberrünnakud kasvasid 2023. aastal taas järsult (Check Pointi viimase uuringuaruande kohaselt on nädalased küberrünnakud 2023. aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga maailmas suurenenud 7% võrra)[2]) ja NIS2 taustal peavad paljud ettevõtted end veelgi paremini kaitsma, et parandada kriitiliste süsteemide ja protsesside vastupanuvõimet. Ka kliendid tõstavad latti: Enamik (87%) tarbijatest ütleb, et nad ei tee ettevõttega äri, kui neil on muresid ettevõtte turvatavade pärast.[3]
 
Eelkõige peavad organisatsioonid turvalisuse tagamiseks kaaluma täiustatud küberturvalisuse meetmeid, nagu mitmefaktoriline autentimine, krüpteerimine ja turvalised pilvesalvestuslahendused. Siinkohal on suureks abiks professionaalse turvapartneri, nagu Konica Minolta, professionaalne tugi selliste teenustega nagu identiteedi, andmete ja lõpp-punktide kaitse, hallatavad varundushaldusteenused ning kaugseire ja -juhtimine.
 
Suundumus 3: Töötajate heaolu ja kaasatus
Töötajad on organisatsiooni kõige väärtuslikum ressurss ning positiivset ja produktiivset suhet tuleb hoida ja kasvatada. Töötajate heaolu ja pühendumine on kriitilise tähtsusega, eriti üha tihedama konkurentsiga talenditurul, mida veelgi süvendavad Z-generatsiooni töötajate muutuvad ootused töökohal (49% valib oma töö/tööandja isiklike väärtuste alusel)[4]), elanikkonna vananemine (2015. ja 2050. aasta vahel kahekordistub üle 60-aastaste inimeste arv maailmas peaaegu 12%-lt 22%-le)[5]) ja oskuste puudus[6], mis kõik avaldavad üha suuremat survet ka olemasolevatele töötajatele. Paindlik töökorraldus, vaimse tervise toetamine, sobiva digitaalse töötajakogemuse pakkumine ja vahendid töö- ja eraelu paremaks tasakaalustamiseks on kõik olulised osad "hoolsuskohustusest" töötajate ees.
 
Konica Minoltal on näiteks the Flourish programme, mis toetab kõiki töökogemuse aspekte, sealhulgas isiklikku arengut ja kasvu, tervist ja heaolu ning andekuse ja saavutuste tunnustamist. Konica Minolta edendab ka mitmekesisust, võrdsust ja kõigi töötajate kaasamist, näiteks selliste programmide nagu Woman2Lead ja ShePlus, töötajate ressursirühmade (ERG), näiteks LGBTQ+ võrgustiku VIBRANT, arendamise või puuetega inimeste kaasamise teadlikkuse suurendamise kaudu. Lisaks võimaldab ettevõte paindlikku lähenemist kontoris, kodus või hübriidina töötamisele, et tagada parem tasakaal töö- ja eraelu vahel.
 
Suundumus 4: Edasine pilvepõhine koostöö
Hübriid- ja kaugtöö põhineb pilvepõhistel side- ja koostöösüsteemidel, nii et nende edasine kasutuselevõtt ja täiustamine tagab, et tööjõud jätkab sujuvat ja produktiivset koostööd. Koostöötarkvara turu aastane kasvumäär on 2%).[7]. Koostöövahendite suurim kasvusegment on mobiilseadmetele mõeldud meeskonnatöö rakendused, mis võimaldavad töötajatel edukalt koos töötada olenemata nende asukohast.[8].
 
Microsofti pilvelahenduste partnerina on Konica Minolta akrediteeritud ekspertide meeskond võimeline aitama mis tahes suurusega ja tüüpi organisatsioonidel kasutada kõiki Microsofti tööriistade valikust tulenevaid kommunikatsiooni- ja koostöövõimalusi. See hõlmab Microsoft 365, sealhulgas Microsoft Teams, mis aitab ettevõtetel paremini korraldada ja suhelda töötajatega.
 
Suundumus 5: Jätkusuutlikkus ning selle parem toetamine tehnoloogia ja töökoha tavade abil
Kliimamuutusi silmas pidades mängib jätkusuutlikkuse aspekt 2024. aastal digitaalse töökoha puhul üha olulisemat rolli. Põhimõtteliselt on küsimus selles, mil määral saab digitaalne ümberkujundamine koos selle tehnoloogiate ja muutuvate töökoha tavadega toimida töökoha suurema jätkusuutlikkuse mootorina. Võib-olla üks kõige käegakatsutavamaid näiteid sellest, kuidas digitaliseerimine minimeerib ressursitarbimist ja toob samas olulist kasu äritegevuse tulemuslikkusele, on paberikasutuse vähendamine äriprotsessides, eriti kui arvestada, et keskmiselt 50% ettevõtte jäätmetest on paber.[9] Pilve- ja koostöövahendid võimaldavad kaugkoostööd, vähendades vajadust pendeldada kontorisse või lennata koosolekutele. Eriti pilvepõhised lahendused võivad olla ka jätkusuutlikumad kui kohapealsed lahendused, kui võtta arvesse teatud tegureid (energiatarbimine, veetarbimine, seadmete eluiga, digitaalne koristamine). Näiteks pilveserverid, mida käitatakse 100% taastuvenergiaga, tarbivad vaid poole vähem CO2e aastas/server võrreldes kohapealsete serverite taastuvenergiaga. Kohapealsed serverid, mis ei kasuta taastuvat elektrit, tarbivad isegi kuus korda rohkem.[10]
 
Konica Minolta püüab oma Intelligent Connected Workplace'i lähenemisviisiga, mis keskendub digitaalsele koostööle ja intelligentsetele, paberivabadele protsessidele, võtta rohkem arvesse jätkusuutlikkuse aspekti. Lisaks Microsoft 365 koostöölahendustele pakub ettevõte ka infrastruktuuri kui teenuse (IaaS) ja tarkvara kui teenuse (SaaS) majutust oma andmekeskustes, mis on ISO14001-sertifikaadiga ja töötavad 100% taastuvenergial. Vajalike hoolduskõnede puhul tugineb Konica Minolta visuaalsele kaugteenindusvahendile AIRe Link, millega on alates 2020. aastast säästetud juba 23 567 kohapealset külastust, 911 295 kilomeetrit ja 330 tonni kasvuhoonegaaside heitkoguseid.[11].

 

quotation marks

Kuna töökohad arenevad ja muutuvad jätkuvalt, näeme tõenäoliselt, et tehnoloogia ja arukamad tööviisid, mis kasutavad ära automatiseerimise eeliseid, muutuvad veelgi. Ülemaailmsete rahutuste ja jätkuva majandusliku surve ning selliste pikaajaliste probleemide nagu süvenev kliimakriis ja elanikkonna ülemaailmne vananemine, tõttu on paindlikud ja jätkusuutlikud tööviisid tähtsamad kui kunagi varem. Seepärast on Konica Minolta pühendunud kirglikult digitaalse töökoha arengu toetamisele põhjalikult meie Intelligent Connected Workplace'i portfelli, mis on mõeldud kõigi nende vajaduste rahuldamiseks ühe asjatundliku tarnija poolt, võimaldades organisatsioonidel keskenduda oma põhitegevusele täie rahuga.

Olaf Lorenz

Rahvusvahelise turundusosakonna juht, Konica Minolta Business Solutions Europe


[1] Nearly half of European workers expect AI to 'significantly' impact their jobs by 2024, Euronews, 2023, https://www.euronews.com/next/2023/09/13/nearly-half-of-european-workers-expect-ai-to-significantly-impact-their-jobs-by-2024  

[2] Global Cyber Attacks Rise by 7% in Q1 2023, Infosecurity Magazine, 2023, https://www.infosecurity-magazine.com/news/global-cyber-attacks-rise-7-q1-2023/

[3] 50 Eye Opening Data Privacy Statistics for 2023, Enzuzo, 2023, https://www.enzuzo.com/blog/data-privacy-statistics
 

[4] For Millennials And Gen Zs, Social Issues Are Top Of Mind—Here’s How Organizations Can Drive Meaningful Change, Forbes, 2021, https://www.forbes.com/sites/deloitte/2021/07/22/for-millennials-and-gen-zs-social-issues-are-top-of-mind-heres-how-organizations-can-drive-meaningful-change/?sh=54e2d6cb450c  

[5] Ageing and health, WHO, 2022, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health  

[6] Commission report finds labour and skills shortages persist and looks at possible ways to tackle them, European Commission, 2023, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10619  

[7] Collaboration Software - Worldwide, Statista, 2023, https://www.statista.com/outlook/tmo/software/productivity-software/collaboration-software/worldwide#revenue 

[8] 70 Essential Online Collaboration Software Statistics: 2023 Market Share Analysis & Data, Finances Online, 2023, https://financesonline.com/online-collaboration-software-statistics/  

[9] Paper Waste Facts, The World Counts, 2023, https://www.theworldcounts.com/stories/paper-waste-facts

[10] The Carbon Footprint of Servers, Go Climate, 2022, https://www.goclimate.com/blog/the-carbon-footprint-of-servers/

[11] As of January 2023