Etikettide tootmine 2021. aastal: Konica Minolta prognoos

| 8 jaanuar 2021

Etikettide tootmine 2021. aastal: Konica Minolta prognoos

Ükskõik, mis toimub praegu kogu majanduses tervikuna, ei suuda see mõjutada trükitööstust, eriti mis puudutab etikettide ja pakendite trükkimist digitaalsete trükiseadmetega, ning pole kahtlust, et trükitööstusel on jätkuvalt oluline roll meie igapäevaelus.


Ükskõik, mis toimub praegu kogu majanduses tervikuna, ei suuda see mõjutada trükitööstust, eriti mis puudutab etikettide ja pakendite trükkimist digitaalsete trükiseadmetega, ning pole kahtlust, et trükitööstusel on jätkuvalt oluline roll meie igapäevaelus.
 
Iga kriis, näiteks koronaviirusega seonduv, kiirendab juba käimasolevaid suundumusi. Need hõlmavad automatiseerimise, veebipõhiste trükiste ja veebipoodide üha suuremat kasutamist ning muidugi peatamatut üleminekut analoogseadmetelt digitaalsetele.
 
Uuringufirma International Data Corporation (IDC) koostatud Lääne-Euroopa etikettide- ja pakendite digitaalsete printerseadmete prognoosis 2020-2024 “Western Europe Digital Label and Packaging Printer Forecast" tõdetakse, et kaubamärgiomanikel on muutuvas maailmas keskne roll nii etikettide analoog- kui ka digiprintimises. Valdavat enamust tooneripõhiste seadmete tarneid ei ole katkestatud. Digitaalsete seadmete kohta on lisatud:, “Digiprintimine võimaldab kaubamärkidel ja tootjatel kiiresti reageerida klientide nõudmistele. Samuti võimaldab see kaubamärkidel parandada tootmist ja tarneahelat, vähendada ladustamiskulusid, vältida tarbetuid kulutusi ning aidata kaubamärkidel kiiremini turule pääseda.”
 
Digiprinterite tootjailt soovitakse digitaalseid trükiseadmeid järjest rohkem

Uuringu aruandest ilmneb, et etikettide ja pakendite digiprinterite tarnemahu ja väärtuse arvestuses hõivas Konica Minolta 2019. aastal Lääne-Euroopa turuosast 19,1%. Kasvutrend jätkub: "Etikettide ja pakendite digitaalsete trükiseadmete tootjatel tuleb digitaalsete seadmete pakkumist laiendada, kuivõrd traditsioonilise ofsett- / fleksotrüki maht ajapikku väheneb," öeldakse aruandes.
 
See peegeldab ka meie endi kogemusi. Üha rohkem on meilt küsitud traditsiooniliste sildiprinterite digitaliseerimisvõimaluste kohta. 2021. aastasse suundume jätkuvalt enesekindlalt: teame, et digitaalne printimine on ainus tehniline lahendus, mis võimaldab väikeste ja keskmise suurusega prindipartiide tootmist ja trükitavate andmete kiiret muutmist.
 
Sama IDC aruanne kajastab ka müügitegevuse eeldatavat aeglustumist selliste tegurite tõttu nagu 2020. aasta rahvusvaheline paberi-, pakendi ja trükiseadmete messi (Drupa) edasilükkamine ja Covid-19 mõju. Ehkki eelmisel aastal vähenesid etikettide ja pakendite digitaalsete trükiseadmete tarned Lääne-Euroopas ligi kolmandiku võrra veidi üle 200 ühikuni, müüakse 2024. aastal turul eeldatavasti siiski umbes 450 ühikut aastas – seega mitte sugugi vähem kui pandeemiaeelsel ajal prognoositud.
 
Aprill 2020 prognoos
Ühikud
Allikas: IDC 2020
Juuni 2019 prognoos
Lääne-Euroopa etikettide- ja pakendite digitaalsete printerseadmete tarnemahud 2018–2024: prognoos aprill 2020 versus juuni 2019
 
 

 
Näeme kasvavat nõudlust täistsüklilise tootmisprotsessi järele ning vajadust selliste tootmisseadmete järele, mis vajavad üha vähem kvalifitseeritud käitajaid.
 
Tulevikku vaadates teame, et etiketid kuuluvad ka edaspidi esmatarbekaupade tarneahelasse ja on oluliseks vahendiks teabe edastamisel. Tervishoiu-, ravimi- ning toiduainete- ja joogisektor on selliste sektorite näited, kus etikettide digitaalse trükkimise vajadus kasvab ka tulevikus.
 
Etikettide digiprintimise tehnoloogia laieneb jätkuvalt

Etikettide digiprintimise tehnoloogia laieneb jätkuvalt traditsioonilise fleksotrüki territooriumile. Klientidega peetud arutelude põhjal on selge, et etikettide ja pakendite digiprinterite tootjatel tuleb digitaalsete seadmete pakkumist laiendada, kuivõrd traditsioonilise ofsett- / fleksotrüki maht ajapikku väheneb.
 
Euroopa riikide esimese lukustamise ajal 2020. aasta kevadel näitas meie endi analüüsresearch , et kogu Euroopas kasvanud Konica Minolta AccurioLabeli trükiseadmetega trükitud lehemaht lineaarmeetrites tegi 2020. aasta märtsis - lukustuse tipul - eelmise kuuga võrreldes 150% -se hüppe.
 
Digitaalne trend jätkab raugematu hooga

Turg kasvab jätkusuutlikult, eelkõige tänu tarbijakäitumise arengutele. Suureneb nõudlus ja surve kodus või piirkondlikes kontorites töötamiseks, mistõttu kasvab huvi soodsama hinnaga toodete või individuaalsete pakkumiste järele. Üheks näiteks on toidukaubanduse areng alates piirkondlikest tootjatest kuni mikroõlletehasteni. Trend jätkub raugematu hooga. Tootesiltide roll on üha olulisem.
 
Asukohariikides teenindusstruktuuri omava ülemaailmse tehnoloogiatarnijana näeme eelolevatel aastatel tooneritehnoloogiaga digitaalse printimise seadmetele endiselt suuri võimalusi. Sisenesime etiketiturule vaevalt neli aastat tagasi, kuid oleme juba hõivanud praktiliselt viiendiku printerite tarnemahust etikettide ja pakendite digiprinterite turul.
 
Oleme kõik tunnistajaks, et Covid-19 olukorra püsimine on tekitanud enneolematuid väljakutseid, ent nüüd, mil vaktsiinid käeulatuses, on tekkinud lootus naasta uude normaalsusse. Usaldusväärse partnerina tagame, et meie tarned ja teenused klientidele on nii 2021. kui ka järgnevatel aastatel pidevad ja turvalised.

 
 
Veebipõhise kohaloleku loomine

Aitame oma klientidel jätkuvalt kujundada ideid partnerlusel põhineva lähenemisviisi rakendamiseks. Nõustame kliente mistahes suhtluskanali kaudu, omavahelisel kohtumisel kontoris või virtuaalselt. Kuigi me mõistame isikliku otsekontakti eeliseid, jätkame praeguses olukorras veebipõhise kohaloleku loomist, lisades näiteks oma virtuaalsesse müügisalongi  virtual showroom paljude funktsioonidega tooteid, et klientidel oleks võimalik neid interaktiivselt uurida.
 
Oleme paigaldanud kogu maailmas üle 500 printerit AccurioLabel, pühendume alati parima võimaliku teenuse pakkumisele kõigile oma klientidele. Vaatamata kõigele ei jää me kunagi loorberitele puhkama, meie prioriteetideks on alati meie klientide tervis ja ohutus.
 
Lisateavet Konica Minolta veebilehelt  here.

 
IDC Western Europe Digital Label and Packaging Printer Forecast, 2020-2024, Doc #EUR145503920 , April 2020 (Lääne-Euroopa etikettide- ja pakendite digitaalsete printerite prognoos)
IDC Western Europe Digital Label and Packaging Printer Shipments and Value by Vendor, 2019 ($M), page 11, Doc #EUR145503920 , April 2020. (Lääne-Euroopa etikettide- ja pakendite digitaalsete printerite tarnemahud ja väärtus)
IDC Western Europe Digital Label and Packaging Printer Forecast, 2020-2024, Digital Label and Packaging Press Printer Shipment snapshot, Figure 4, Doc #EUR145503920 , April 2020
The essential role of labels Konica Minolta Europe website (Tootesiltide oluline roll – Konica Minolta Europe veebileht)
Konica Minolta veebileht - Uudne veebiesitluse lahendus
Background on digital label printing – Konica Minolta Europe website (Digitaalsete siltide printimisest laiemalt – Konica Minolta Europe veebileht)