KONICA MINOLTA SAAVUTAB ISO 27017 SERTIFIKAADI

| 17 jaanuar 2022

Sertifitseerimine näitab ranget pilvandmetöötluse turvalisust kogu Euroopa äritegevuse ulatuses Konica Minolta Business Solutions Europe on saavutanud ISO 27017 sertifikaadi, mis näitab, et kogu tema pilveteenuste ulatus vastab kõige rangematele ja tugevamatele infoturbe standarditele. Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni poolt avaldatud ISO 27017 on ülemaailmselt tunnustatud standard pilveinfrastruktuuri infoturbe kohta.


Pilveteenuste tähtsus paljude organisatsioonide IT-strateegiates suureneb, sest need pakuvad selliseid eeliseid nagu suurem paindlikkus, võimaldavad üha enam hajutatud töötajatele kaugjuurdepääsu andmetele ja on vastavalt muutuvatele vajadustele skaleeritavad. Pole ime, et 80 % Quocirca poolt küsitletud organisatsioonidest eeldab, et nende IT on lähitulevikus vähemalt pooleldi pilvepõhine[1]. Samal ajal, kui olulisi andmeid hoitakse pilves, peab nende turvalisus olema esmatähtis. Kuid 33% IT-otsustajatest peab pilve- või hübriidplatvorme peamiseks turvariskiks[2].

 

ISO 27017 sertifikaat rõhutab Konica Minolta ranget pühendumust pilve turvalisusele.

Selleks, et pilv ei muutuks turvariskiks, rakendab Konica Minolta oma pilvelahenduste kaitsmiseks kõrgeid standardeid. Ülemaailmselt tunnustatud ISO 27017 sertifikaadi saamine kinnitab veelgi ettevõtte olemasolevaid tugevaid turvapõhimõtteid ja tugineb neile: Konica Minolta saavutas 2020. aastal ISO 27001 sertifikaadi infoturbe juhtimissüsteemi (ISMS) kohta, mis hõlmab ettevõtte terviklikku infoturbe lähenemisviisi nii organisatsioonisiseselt kui ka klientidele pakutavate teenuste puhul. Nüüd laieneb ISO 27017 sertifikaat ka Konica Minolta Business Solutions Europe'i pakutavale pilvekeskkonnale, mis kinnitab, et Konica Minolta on loonud turvalise pilvepõhise keskkonna ja minimeerinud turvaprobleemide riski. See sisaldab mitmeid suuniseid, näiteks pilvekeskkonna ranget kaitset volitamata juurdepääsu eest või teenusepakkuja ja kliendi vahel määratletud kohustusi.

Kuna ettevõtted võtavad digitaliseerimise omaks, teavad meie kliendid, et Konica Minolta on parim partner, kes aitab kujundada ja realiseerida nende nägemust digitaalsest töökohast - lahendustega, mis vastavad kõrgeimale infoturbe- ja andmekaitse tasemele. Seetõttu on meil hea meel, et oleme täielikult täitnud ranged auditeerimisnõuded. ISO 27017 sertifikaadiga saame näidata, et meie 360º lähenemine infoturbe osas hõlmab kõiki meie pilveteenuseid, et pakkuda meie klientidele täielikku meelerahu.

 

Olaf Lorenz

 

Rahvusvahelise turundusosakonna juht, Konica Minolta Business Solutions Europe

 

Konica Minolta andmekeskuste kõrged turvastandardid

Konica Minolta pilve turvakontseptsioon hõlmab andmekeskuste puhul peamiselt järgmisi aspekte: Saksamaal ja Rootsis asuvad andmekeskused on jagatud viieks või neljaks turvatsooniks: Juurdepääsu reguleerib terviklik juurdepääsuhalduse kontseptsioon, mis nõuab eri tasandi autentimist, et läbida tsoonid. Kõik kliendiandmed on usaldusväärselt kaitstud tänu spetsiaalsele pidevale varundussüsteemile. Klientidele tagatakse platvormil täielik võrguisolatsioon, sealhulgas nende enda võrgusegment, marsruuterid ja tulemüürid. Veelgi parema turvalisuse tagamiseks on saadaval valikuline mikrosegmenteerimine hajutatud stateful tulemüüri teenuste kaudu. Kõik serveriruumid on vähemalt 90-minutilise tulekindlusega ja varustatud tulekahju varajase avastamise süsteemiga, mis on kombineeritud tulekahju varajase avastamise ja soojusanduritega. Saksamaal on ülikoolilinnaku elektrikeskkond ehitatud katkematu autonoomse süsteemina, mis on kombineeritud tõrkekindlate avariigeneraatoritega. Rootsis asuvas andmekeskuses on kaks sõltumatut energiaallikat (2N-energiasüsteem), mis on varustatud mitme redundantse plokitehnoloogiaga. Tänu nendele meetmetele tagavad generaatorid vähemalt 72 (Saksamaa) või 24 (Rootsi) tundi sõltumatut tööd.

 

ELi üldine andmekaitse määrus (GDPR) nõuab kohalikust keskkonnast pilve edastatavate andmete täielikku kaitset. Kuna kaks andmekeskust asuvad Euroopas, ei paku Konica Minolta mitte ainult GDPR-i nõuetele vastavaid lahendusi, vaid aitab ka oma klientidel saavutada kõrgetasemelist andmete suveräänsust, kuna neil säilib alati kontroll oma andmete ja rakenduste üle.

 

Konica Minolta pakub ka pilveprintimise valdkonnas terviklikke turvalahendusi. Quocirca hindas Konica Minolta hiljuti printimisturbe osas "liidriks".[3] Quocirca sõnul sisaldab Konica Minolta pilveprintiteenuste portfell "mitmeid võimalusi klientide turvalisuse toetamiseks ja suurendamiseks. Andmete ja dokumentide turvalisus on tagatud krüpteerimise ja sertifitseeritud andmekeskuste kasutamise, follow-me autentimise, rollipõhise juurdepääsukontrolli ning kontrollitud külaliste juurdepääsu abil. Andmekaitse ja privaatsusega seotud üldiste murede lahendamiseks minimeerib Konica Minolta andmete jagamist."

 [1] Quocirca, 2021: The Cloud Print Services Market Landscape, 2021, https://quocirca.com/content/quocirca-mps-2021/.

[2] Quocirca, 2022: The Print Security Landscape, 2022. Kaug- ja hübriidtööjõu turvamine, https://quocirca.com/quocirca-print-security-landscape-2022/.

[3] Quocirca, 2022: The Print Security Landscape, 2022. Kaug- ja hübriidtööjõu turvamine, https://quocirca.com/quocirca-print-security-landscape-2022/.