Veebisaidi kasutustingimused

Tagasi kodulehele

Kasutustingimused


Veebisaidi kasutustingimused

Viimati uuendati: 13. juulil 2023. aastal

Veebisaidi kasutustingimustega nõustumine

Veebisaidi www.konicaminolta.ee/shop (edaspidi: veebisait või sait) kasutustingimused on koostatud UAB Konica Minolta Baltia Eesti Filiaal (edaspidi meie, äriühing või Konica Minolta) poolt. Need tingimused ja selles viidatud dokumendid reguleerivad Teie juurdepääsu veebisaidile, sealhulgas selle sisule, ning sellel või selle kaudu pakutavatele funktsioonidele ja teenustele, sõltumata sellest, kas olete saidi külastaja või registreeritud kasutaja. Enne veebisaidi kasutamist, palun, lugege need kasutustingimused hoolikalt läbi.

Veebisaidi kasutamisel nõustute neid kasutustingimusi täitma. Kui Te kasutustingimustega ei nõustu, ei ole Teil õigust saidile siseneda ega seda kasutada.

Saidi kasutamisel kinnitate, et olete selleks õigusaktidega sätestatud vanuses, ning astute äriühinguga õiguslikult siduvasse õigussuhtesse ja nõustute täitma allpool sätestatud nõudeid.

Veebisaidi kasutustingimuste muudatused

Me võime kasutustingimusi igal ajal üle vaadata ja uuendada. Muudatused jõustuvad koheselt pärast nende avalikustamist, seda nii juurdepääsu suhtes veebisaidile kui ka selle kasutamise suhtes.

Kui jätkate saidi kasutamist ka pärast kasutustingimuste muudatuste avalikustamist, tähendab see, et olete muudatustega tutvunud ja nendega nõus. Eeldame, et Te külastate seda veebilehekülge sageli, olemaks kursis kõigi Teie jaoks õiguslikult siduvate muudatustega.

Juurdepääs veebisaidile ja kasutajakonto turvalisus

Meil on õigus oma veebisaiti või sellel pakutavaid teenuseid ja materjale ette teatamata maha võtta või osaliselt muuta. Me ei vastuta selle eest, kui veebisait tervikuna või mõni selle osa ei ole ükskõik millisel põhjusel teatud ajahetkel või -perioodil kättesaadav. Me võime aeg-ajalt piirata külastajate, sealhulgas registreeritud kasutajate juurdepääsu veebisaidi teatud osadele või saidile tervikuna.

Te vastutate:

– kõigi vajalike meetmete võtmise eest, et veebisaidile siseneda;
– et isikud, kes Teie internetiühenduse kaudu on sisenenud saidile, on antud kasutustingimustest teadlikud ja täidavad neid.

Et saada juurdepääs veebisaidile või sellel pakutavatele võimalustele, võidakse Teilt registreerimisel küsida konkreetseid andmeid või muud teavet. Veebisaidi kasutamise jaoks on äärmiselt oluline, et saidil esitatud teave oleks õige, ajakohane ja täielik. Veebisaidi kasutamisel nõustute, et registreerimisel, sealhulgas interaktiivsete funktsioonide kasutamisel esitatud andmed on hõlmatud meie andmekaitsetingimustega ning et Te olete neist tingimustest teadlik.

Kui Te valite ise või saate turvanõuete täitmise käigus kasutajatunnuse, parooli või muid andmeid, olete Te kohustatud hoidma neid konfidentsiaalsetena ja mitte avaldama kolmandatele isikutele. Samuti mõistate, et Teie konto on personaalne ja et Te ei või lubada kellelgi teisel oma sisselogimisandmeid või muud turvateavet kasutada kontole sisenemiseks. Te nõustute teavitama meid koheselt igast õigustamata isiku juurdepääsust Teie sisselogimisandmetele või mis tahes muust turvanõuete rikkumisest. Ka tagate, et logite oma kasutajakontolt välja iga seansi lõpus. Eriti ettevaatlik peaksite olema, kui logite oma kontole sisse avalikust või ühiselt kasutatavast arvutist, seda seepärast, et suureneb oht, et kolmandad isikud võivad pääseda ligi Teie sisselogimisandmetele või muudele isikuandmetele.

Meil on õigus blokeerida Teie valitud või meie antud kasutajatunnus, parool või muu identifikaator Teiepoolse kasutustingimuste rikkumise tõttu.

Intellektuaalomandiõigused

Veebisait, selle sisu ja funktsioonid (näiteks andmed, tarkvara, tekst, kuvad, pildid, video- ja helisalvestised ning nende paigutamine, valimine ja küljend) kuuluvad Konica Minolta Inc.-le, selle sidusettevõtjatele, litsentsiandjatele ja/või teistele asjaomase materjali pakkujatele ning on kaitstud Jaapani ja rahvusvahelise autori-, kaubamärgi-, patendi-, ärisaladusõiguse või muu intellektuaalomandiõiguse või varaõigusega.

Antud kasutustingimused võimaldavad Teil veebisaiti kasutada ainult isiklikul otstarbel. Te ei tohi reprodutseerida, levitada, muuta, luua tuletatud teoseid, avalikult näidata ega esitada, alla laadida, salvestada või edastada materjale meie veebisaidilt, välja arvatud järgmistel juhtudel:

– Teie arvuti võib ajutiselt salvestada põhimällu asjakohase materjali koopiaid, mis on vajalikud materjalile juurdepääsuks ja selle vaatamiseks;
– saate salvestada neid faile, mida veebibrauser salvestab automaatselt vahemällu, suurendamaks seeläbi nende kuvamissagedust;
– võite välja trükkida või alla laadida ühes eksemplaris mõistliku koguse veebisaidi lehekülgi isiklikuks otstarbeks, kuid mitte neid reprodutseerida, avaldada või levitada;
– kui me pakume töölaua-, mobiili- või muid rakendusi allalaadimiseks, võite alla laadida ühe koopia oma arvutisse või mobiilseadmesse, et saaksite kasutada isiklikel ja mittekaubanduslikel eesmärkidel, ja tingimusel, et nõustute meie lõppkasutaja litsentsilepinguga selliste programmide jaoks;
– kui me pakume sotsiaalmeedia rakendusi koos sisuga, saate kasutada selle rakenduse funktsioone.

Te ei tohi:
– muuta veebisaidil olevate materjalide koopiaid;
– kasutada veebisaidil olevaid illustratsioone, pilte, video- või helimaterjali või mis tahes graafikat tekstist eraldi;
– kustutada ega muuta autori-, kaubamärgi- või muu intellektuaalomandiõiguse märget veebisaidi materjalide koopiatel.

Kui prindite, kopeerite, muudate, laadite alla või muul viisil kasutate veebisaidi ükskõik millist osa või annate sellele juurdepääsu vastuolus antud kasutustingimustega, kaotate koheselt õiguse meie veebisaiti edasi kasutada ning meiepoolse nõudmise korral tagastama või hävitama kõik materjalist tehtud koopiad. Teil ei ole mingeid õigusi veebisaidile ega selle sisule ning kõik õigused, mida ei ole sõnaselgelt selleks puhuks ka antud, kuuluvad äriühingule.

Kaubamärgid

Äriühingu nimi Konica Minolta, reklaamlaused „Essentials of Imaging“ ja „Giving Shape to Ideas“, äriühingu logo ja seotud nimed, muud logod, toote- ja teenusenimed, kujundused ja reklaamlaused on käsitletavad äriühingu, sidusettevõtjate või litsentsiandjate kaubamärkidena. Te ei tohi kasutada neid kaubamärke ilma äriühingu eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kõik ülejäänud veebisaidil kuvatavad nimed, logod, toote- ja teenusenimed, kujundused ja reklaamlaused on vastavate omanike kaubamärgid.

Keelatud kasutused

Te võite veebisaiti kasutada ainult õiguspärastel eesmärkidel ja kooskõlas nende kasutustingimustega.

Te ei tohi:
– mitte mingil viisil rikkuda kehtivaid siseriiklikke või rahvusvahelisi õigusakte;
– proovida ära kasutada või kahjustada alaealisi viisil, kus eksponeerite neid sobimatus kontekstis, küsida nende isikuandmeid või kahjustada neid muul moel;
– saata, teadlikult vastu võtta, üles või alla laadida, kasutada või taaskasutada materjali, mis ei vasta neis kasutustingimustes sätestatud sisustandarditele;
– edastada ega korraldada ükskõik millise reklaami või tutvustava materjali, sealhulgas rämpsposti, ahelkirja või muu sarnase „ahvatluse“ saatmist;
– kasutada või proovida kasutada ära äriühingu, äriühingu töötaja, teise kasutaja, teise füüsilise või juriidilise isiku identiteeti (näiteks kasutades eespool nimetatud teenustega seotud e-posti aadresse või kasutajanimesid);
– osaleda tegevuses, mis piirab või takistab veebisaidi kasutamist või nautimist, või mis võib kahjustada veebisaiti või selle kasutajaid, või mille tulemusena võidakse nad selle eest vastutusele võtta;
– kasutada veebisaiti moel, mis võib välja lülitada, üle koormata, hävitada või kahjustada saiti või häirida mõne teise isiku veebisaidi kasutamist, sealhulgas kasutamist reaalajas;
– kasutada robotit, veebiämblikku või muud automaatseadet, automatiseeritud protsessi või vahendeid veebisaidi külastamiseks, sealhulgas veebisaidi jälgimiseks või materjalide kopeerimiseks eesmärgist olenemata;
– kasutada mis tahes mitteautomatiseeritud töötlemisprotsessi veebisaidil oleva materjali jälgimiseks või kopeerimiseks või neis kasutustingimustes sõnaselgelt sätestamata muuks eesmärgiks ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta;
– kasutada seadet, tarkvara või funktsiooni, mis häirib veebisaidi nõuetekohast toimimist; – tuua sisse arvutiviiruseid, Trooja hobuseid, ussviirusi, loogikapomme või muid tehnoloogiliselt kahjulikke materjale;
– proovida saada õigustamata juurdepääsu, häirides või kahjustades veebisaidi mis tahes osa või serverit, kuhu veebisait on installeeritud, või veebisaidiga ühenduses olevat teist serverit, arvutit või andmebaasi;
– kasutada ummistusrünnet või hajutatud ummistusrünnet veebisaidi suhtes;
– proovida häirida muul viisil veebisaidi normaalset toimimist.

Kasutaja loodud sisu

Veebisait võib sisaldada teadetetahvleid, jututubasid, isiklikke veebilehekülgi või -profiile, foorumeid, teadetetahvleid jm interaktiivseid funktsioone (edaspidi koos: interaktiivsed teenused), mis võimaldavad kasutajatel postitada, levitada, avaldada, kuvada või edastada teistele kasutajatele või isikutele infosisu või materjale otse veebisaidil või selle kaudu.

Kasutaja loodud sisu peab vastama neis kasutustingimustes sätestatud sisustandarditele. Veebisaidil postitatav kasutajasisu loetakse mittekonfidentsiaalseks ja -varaliseks. Avaldades veebisaidil seesugust sisu, annate meile ja meie sidusettevõtjatele ja teenusepakkujatele, samuti kõigile nende ja meie vastavatele litsentsisaajatele, õigusjärglastele ja volitatud isikutele õiguse kasutada, paljundada, muuta, esitada, näidata, levitada jm viisil avalikustada Teie sisu kolmandatele isikutele.

Te kinnitate, et:

– Te omate või kontrollite kõiki õigusi, mis on vajalikud neis kasutustingimustes sätestatud litsentsi ja õiguste saamiseks;
– Teie poolt pakutav kasutajasisu vastab nendele kasutustingimustele.

Mõistate ja teadvustate, et Teie – mitte äriühing – vastutate sellise avaldatud sisu eest, ning tagate, et see on seaduslik, autentne, õige ja asjakohane. See tähendab, et meie ei taga ega vastuta Teie või veebisaidi mõne teise kasutaja loodud sisu õigsuse või autentsuse eest.

Järelevalve, täitmine ja kasutamise lõpetamine

Meil on õigus:

– eemaldada või keelduda kasutaja jagatud sisu registreerimisest mis tahes põhjusel või põhjust avaldamata;
– võtta ja rakendada omal äranägemisel vajalikke või asjakohaseid meetmeid kasutajasisu suhtes, näiteks kui meie arvates sedalaadi sisu rikub eeskirju, sealhulgas sisustandardeid; kui see rikub mis tahes isiku või äriühingu intellektuaalomandiõigusi või muid õigusi; kui see kujutab endast ohtu veebisaidi või külastajate isiklikule turvalisusele, või kui see võib viia äriühingu vastutusele võtmiseni;
– avaldada Teie andmeid või muud teavet Teie kohta kolmandale isikule, kui Teie postitatud sisu rikub nende õigusi, sealhulgas nende intellektuaalomandiõigusi või õigust eraelu puutumatusele;
– võtta asjakohaseid õigusmeetmeid, näiteks pöörduda õiguskaitseasutuste poole veebisaidi ebaseadusliku või loata kasutamise juhtudel;
– lõpetada või ajutiselt peatada juurdepääs veebisaidile tervikuna või mõnele osale mis tahes põhjusel, sealhulgas nende kasutustingimuste rikkumise tõttu.

Ilma eeltoodut piiramata on meil õigus teha koostööd kõigi õiguskaitseasutustega, kes taotlevad informatsiooni isiku kohta, kes postitab mis tahes sisu otse veebisaidile või selle kaudu, andmeid või muud teavet. TE VABASTATE ÄRIÜHINGU JA MEIEGA SEOTUD ETTEVÕTJAD, LITSENTSIOMANIKUD JA TEENUSEPAKKUJAD ÕIGUSNÕUETEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES EBASEADUSLIKUST TEGEVUSTEST VIIDATUD VEEBISAIDI KAUDU. Me ei võta siiski kohustust kontrollida kogu sisu enne selle veebisaidile üleslaadimist ega saa tagada, et selline ebaseaduslik sisu eemaldatakse koheselt pärast postitamist, mistõttu ei võta me mingit vastutust sellise tegevuse või tegevusetuse, kasutajate või kolmandate isikute esitatud sisu, suhtluse või materjalide eest.Me ei vastuta mitte mingil juhul kasutustingimuste antud peatükis kirjeldatud tegevuste eest.

Sisustandardid

Neid sisustandardeid kohaldatakse kõigi kasutajate postituste ja interaktiivsete teenuste suhtes. Kasutaja panus peab olema täielikult kooskõlas kehtivate siseriiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega. Ilma eeltoodut piiramata ei tohi kasutajasisu:

– sisaldada nilbet, halvustavat, ebasündsat, tülitavat, solvavat, ahistavat, vägivaldset, vihkamist õhutavat, viirust sisaldavat või muul moel taunitavat materjali;
– levitada seksi kujutavat või pornograafilist materjali, õhutada vägivalda ja diskrimineerimist rassi, soo, usutunnistuse, rahvuse, puude, seksuaalse sättumuse või vanuse alusel;
– rikkuda teiste isikute juriidilisi õigusi (näiteks isiklikke õigusi ja õigust eraelu puutumatusele) või sisaldada materjale, mis võivad kaasa tuua tsiviil- või kriminaalvastutuse kehtivate seaduste või muude õigusnormide alusel, või rikkuda antud kasutustingimusi ja meie andmekaitsetingimusi muul moel;
– kedagi petta;
– õhutada ebaseaduslikku tegevust või tugineda, julgustada või kaasa aidata õigusvastasele teole;
– ärritada, põhjustada ebamugavust, asjatut ärevust või muul viisil häirida teist isikut;
– jäljendada teist isikut või anda valeandmeid oma identiteedi või seotuse kohta teise isiku või organisatsiooniga;
– tegeleda äritegevusega või müügiga, nagu näiteks korraldada võistlusi, loteriisid jm müügikampaaniaid, samuti vahendamisega või selle kõige reklaamimisega;
– luua väärkujutlust, et sisu on meie või teise isiku või äriühingu oma või et see on nende poolt heaks kiidetud.

Autoriõiguse rikkumine

Kui arvate, et kasutaja postitatud sisu rikub Teie autoriõigusi, saatke teade e-kirja teel: support.eshop@konicaminolta.ee. Äriühingu poliitika on blokeerida korduvalt rikkujate kasutajakontod.

Avaldatud teabele tuginemine

Veebisaidil või selle kaudu esitatud teabel on üksnes informatiivne tähendus. Me ei taga selle teabe õigsust, täielikkust ega kasulikkust. Te toetute sellisele teabele omal vastutusel. Me ei võta vastutust mis tahes kahju eest, mis võib tuleneda sedalaadi materjalile tuginemisest.

See veebisait võib sisaldada kolmandate isikute, sealhulgas teiste kasutajate, blogijate ja digisisu litsentsiandjate, vahendajate ja/või aruandlusteenuste pakkujate sisu. Nendes materjalides väljendatud avaldused ja/või seisukohad, niisamuti artiklid kui ka küsimustele vastused jm sisu, välja arvatud äriühingu enda poolt loodud sisu, kujutavad endast ainult sisu esitavate isikute või äriühingute arvamusi, mille eest nad ka vastutavad. See sisu ei pruugi ilmtingimata ühtida äriühingu vaadetega. Me ei vastuta Teie ega ühegi kolmanda isiku esitatud materjalide sisu või selle õigsuse eest.

Veebisaidi muudatused

Me võime aeg-ajalt veebisaidi sisu uuendada, kuid selle sisu ei pruugi olla täielik ega ajakohane. Veebilehe sisu võib igal ajal aeguda ning meil ei lasu kohustust seda uuendada.

Teave Teie ja veebisaidi külastuste kohta

Antud veebisaidil kogutud andmete suhtes kohaldatakse meie andmekaitsetingimusi. Veebisaiti kasutades nõustute, et meie poolt Teie andmete töötlemisele või sisule kohaldatakse nimetatud andmekaitsetingimusi.

Veebiostud ja muud tingimused

Meie veebisaidi kaudu sooritatud ostud või muude kaupade või teenuste müük või andmete esitamine, näiteks tingituna Teie liikumisest saidil, on reguleeritud UAB Konica Minolta Baltia Eesti Filiaali eeskirjadega ning Te peate igaühega neist eraldi nõustuma.

Täiendavad tingimused võivad kehtida ka veebisaidi teatud osade, teenuste või funktsioonide suhtes.

Sotsiaalmeedia linkimine veebisaidiga

Te võite luua lingi meie saidi avalehega tingimusel, et teete seda ausalt, seaduslikult ning ilma meie mainet kahjustamata või ära kasutamata. Ühendust ei saa Te siiski luua mis tahes vormis, kui me ei ole sellega sõnaselgelt kirjalikult nõustunud.

See veebisait võib pakkuda teatud sotsiaalmeedia funktsioone, mis võimaldavad Teil:
– ühendada oma või teatud kolmandate isikute veebisaite meie saidi konkreetse sisuga;
– saata konkreetse sisuga e-kirju või muid sõnumeid või linke selle veebisaidi teatud sisule;
– kinnitada, et selle veebisaidi sisu teatud osad kuvatakse Teie või konkreetsete kolmandate isikute veebisaitidel.

Neid funktsioone võite Te kasutada vaid moel, nagu meie neid pakume, ainult selle sisu tarbeks, millega koos neid kuvatakse, ja kooskõlas kõigi selliste funktsioonide tarbeks pakutavate lisatingimustega. Ülaltoodut arvestades ei tohi Te:

– luua linke üheltki Teile mittekuuluvalt veebisaidilt;
– kuvada veebisaiti ega selle osi ühelgi teisel veebisaidil, näiteks paneelides, süvalinkides või inline-linkides;
– lisada linke veebisaidi ühelegi osale peale avalehe;
– võtta meie veebisaidi sisusse puutuvaid meetmeid vastuolus muude eeskirjade ja normidega.

Veebisait, millelt Te lingite või millel teete teatud sisu kättesaadavaks, peab vastama neis kasutustingimustes sätestatud sisunõuetele selle kõigis aspektides.

Te nõustute tegema meiega koostööd igasuguse ebaseadusliku sisu esitamise või linkide lisamise lõpetamise nimel. Meil on õigus ette teatamata linkimisluba tühistada. Me võime keelata kõik või mõned sotsiaalmeedia funktsioonid ja veebisaidid igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta.

Veebisaidi lingid

Kui veebisait sisaldab linke kolmandate isikute veebisaitidele ja vahenditele, on need lingid esitatud ainult Teie mugavuse huvides. See hõlmab reklaame, sealhulgas bännereid ja spondeeritud linke. Me ei kontrolli nende veebisaitide või vahendite sisu, samuti ei vastuta nende eest ega mis tahes nende kasutamisest tekkida võiva kahju eest. Kui Te otsustate siseneda mõnele meie veebisaidiga lingitud kolmanda isiku veebisaidile, teete seda täielikult omal vastutusel, ja järgides nende veebisaitide kasutustingimusi.

Geograafilised piirangud

Veebisaidi omanik asub [Tokyos, Jaapanis]. Juurdepääs veebisaidile võib olla teatud isikute jaoks ja teatud riikides ebaseaduslik. Veebisaidile sisenedes teete seda omal vastutusel ja vastutate selle riigi, kus äriühingu Konica Minolta tegevuskoht asub, siseriiklikke õigusaktide alusel.

Garantii puudumise klausel

Te mõistate, et me ei garanteeri, et internetist või veebisaidilt allalaaditavad failid on viiruste või muude ründekoodide vabad. Te vastutate nõuetekohaste protseduuride ja meetmete võtmise eest, täitmaks turvanõudeid ja säilitamaks väljaspool meie veebisaiti võimaluse kaotsiläinud andmete taastamiseks. ME EI VASTUTA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES KAHJU EEST, MIS TULENEB RÜNNETEST, VIIRUSTEST VÕI MUUDEST TEHNOLOOGILISELT KAHJULIKEST MATERJALIDEST, MIDA LEVITATAKSE SEOSES KINDLUSTUSTEENUSTEGA JA MIS VÕIVAD NAKATADA TEIE ARVUTISEADMEID JA -PROGRAMME, ANDMEID VÕI MUID OMANDIÕIGUSEGA KAITSTUD MATERJALE VEEBISAIDI, TEENUSTE, VEEBISAIDILT SAADUD ELEMENTIDE VÕI MIS TAHES LINGITUD VEEBISAIDIL AVALDATUD MATERJALIDE KASUTAMISE TULEMUSENA.


TE KASUTATE VEEBISAITI, SELLE SISU, TEENUSEID VÕI ELEMENTE OMAL VASTUTUSEL. VEEBISAIT, SELLE SISU NING TEENUSED VÕI ARTIKLID SAIDIL ON ESITATUD AS IS [ʼNII, NAGU SEE ONʼ] JA ILMA SÕNASELGETE VÕI KAUDSETE GARANTIIDETA. ÄRIÜHING EGA ÜKSKI SEOTUD ISIK EI ANNA GARANTIISID VEEBISAIDI TÄIELIKKUSE, TURVALISUSE, TÖÖKINDLUSE, KVALITEEDI, ÕIGSUSE VÕI KÄTTESAADAVUSE KOHTA. ILMA EELNEVAT PIIRAMATA EI GARANTEERI EI ÄRIÜHING EGA SEOTUD ISIKUD, ET VEEBISAIT, SELLE SISU VÕI TEENUSED VÕI ELEMENDID VEEBISAIDIL ON ÕIGED, TÖÖKINDLAD, VEATUD VÕI PIDEVALT KÄTTESAADAVAD, VÕI ET PUUDUSED PARANDATAKSE, ET MEIE VEEBISAIT VÕI SERVER, MIS SELLE KÄTTESAADAVAKS TEEB, ON VABA VIIRUSTEST VÕI MUUDEST KAHJULIKEST KOMPONENTIDEST, VÕI ET VEEBISAIT NING TEENUSED VÕI ELEMENDID SAIDIL VASTAVAD MUUL VIISIL TEIE VAJADUSTELE VÕI OOTUSTELE. KEHTIVA ÕIGUSEGA LUBATUD ULATUSES LOOBUB ÄRIÜHING KÕIGIST GARANTIIDEST, OLGU NEED SÕNASELGED VÕI KAUDSED, ÕIGUSJÄRGSED VÕI MUUD, SEALHULGAS GARANTIIDEST KAUBELDAVUSE, MITTEKAITSTAVUSE JA SOBIVUSE KOHTA TEATAVAKS OTSTARBEKS.

GARANTII PUUDUMISE KLAUSEL EI MÕJUTA NEID JUHTUMEID, MIDA EI SAA KEHTIVA ÕIGUSE ALUSEL VÄLISTADA VÕI PIIRATA.

Vastutuse piiramine

SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES EI VASTUTA ÄRIÜHING, MEIE TÜTAR- VÕI SIDUSETTEVÕTJAD, TEENUSEOSUTAJAD, TÖÖTAJAD, AGENDID, AMETNIKUD VÕI JUHID OTSESTE, KAUDSETE, SPETSIIFILISTE, JUHUSLIKE, JÄREL- VÕI KARISTUSLIKE KAHJUDE EEST, MIS ON TINGITUD JURISDIKTSIOONIST, TEIEPOOLSEST KASUTAMISEST VÕI OSKAMATUSEST KASUTADA VEEBISAITI, SEOTUD VEEBISAITE, MIS IGANES SAIDI SISUST VÕI LINGITUD VEEBISAITIDEST, MILLE TULEMUSEL KAHJUSTATAKSE TERVIST, PÕHJUSTATAKSE VALU JA KANNATUSI, TUNTAKSE EMOTSIONAALSET STRESSI, SAAMATA JÄÄVAD SISSETULEKUD VÕI TULU, KAOTATAKSE ÄRIVÕIMALUSED VÕI LOODETUD SÄÄSTUD, KAOTATAKSE FIRMAVÄÄRTUS, ANDMED LÄHEVAD KAOTSI JA PÕHJUSTATAKSE DELIKTILINE VARALINE KAHJU (NÄITEKS HOOLETUSE TÕTTU), RIKUTAKSE LEPINGUT JNE, ISEGI KUI NEED ON EELNEVALT LÄBI RÄÄGITUD.

Vastutuse piirang ei kehti olukorras, kui kahju tekkimine on otseselt seotud veebisaidi kaudu ostetud tootest ning lepinguga kokkulepitud vastutuse tingimusega .

Eeltoodud sätted ei mõjuta vastutust, mida ei saa kehtiva õiguse alusel välistada või piirata.

Hüvitamine

Te nõustute hüvitama äriühingu, meie tütarettevõtjate, litsentsiandjate, teenusepakkujate ja nende esindajate, direktorite, töötajate, töövõtjate, agentide, litsentsiandjate, tarnijate ja õigusjärglaste nõuetest tingitud kulud või maksud seoses antud kasutustingimuste rikkumisega, sealhulgas Teie esitatud kasutajasisu või muu veebisaidi sisu ja/või veebisaidil oleva teabe kasutamise tõttu, välja arvatud kasutustingimustes sõnaselgelt lubatud tegevuste korral.

Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Veebisaidi ja antud kasutustingimustega seotud küsimusi, samuti neist tõusetuvaid vaidlusi või nõudeid, sealhulgas deliktiõiguslikke nõudeid, reguleeritakse ja tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega kollisiooninorme kohaldamata.

Kasutustingimustest või veebisaidi kasutamisest tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Eesti Vabariigi kohtusse, mille kohtualluvus määratakse kooskõlas tsiviilseadustiku üldosa seadusega. Harju Maakohtus.

Nõuete aegumistähtaeg

KEHTIVA ÕIGUSE KOHASELT TULEB ANTUD KASUTUSTINGIMUSTEST VÕI VEEBISAIDI KASUTAMISEST TULENEVAD NÕUDED ESITADA ÜHE AASTA JOOKSUL RIKKUMISE VÕI TEGEVUSE TOIMEPANEMISEST ARVATES.

Loobumine ja eraldatavus

Äriühingu poolt antud kasutustingimuste mis tahes sätte täitmata jätmisest loobumine ei tähenda ühelgi juhul kasutustingimuste sätete täitmisest ka edaspidi või püsivalt loobumist ning kui äriühing ei kasuta nendest kasutustingimustest tulenevat mis tahes õigust või sätet, ei tähenda see sellest õigusest või sättest loobumist.
Kui antud kasutustingimuste mõni säte tunnistatakse kehtetuks, ebaseaduslikuks või tühiseks, kehtivad kasutustingimused muus osas.

Lepingu lahutamatu osa

Need kasutustingimused on osa Teie ja UAB Konica Minolta Baltia Eesti FIliaali vahelisest lepingust. Need kasutustingimused asendavad kõiki meievahelisi varasemaid kokkuleppeid, avaldusi ja garantiisid. Teie teated. Autoriõiguse rikkumise kohta teated tuleb saata e-kirja teel: support.eshop@konicaminolta.ee. Tagasisided, märkused, taotlused tehnilisele toele jm veebisaidi kasutamisega seotud teated tuleb saata e-kirja teel: support.eshop@konicaminolta.ee.
Tagasi kodulehele