Koroonaviirus ja silditootmine- Konica Minolta ülevaade

| 30 juuni 2020

Kuigi Covid-19 leviku tõttu pidevalt muutuv olukord on esitanud uusi ja enneolematuid väljakutseid, on siltidel globaalses tootmis-, tarne- ja kasutusahelas endiselt oluline roll.


Tarnitavatele esmatarbekaupadele lisatakse sildid, mis pakuvad tarbijatele olulist tarbijateavet. Siltidega on varustatud kõik igapäevased tarbekaubad, näiteks söök, jook ja majapidamistarbed. Siltidel esitatakse ka olulist terviseteavet. Siltide roll on ülioluline: neilt saame teada kauba suuruse või kaalu, koostisosade ning jälgitavuse andmed, üldisi juhiseid jms.


Kõigi Euroopa riikide valitsused on võtnud meetmeid, et vähendada pandeemia mõju inimeste igapäevaelule ja majandusele ning on paljudel juhtudel avaldanud kriitiliste kutsealade ja sektorite loetelu, mis Covid-19 kontekstis vajavad seaduse erandit või kohaldatavate kriisimeetmete lõdvendamist. Rahvusvahelise Valuutafondi poliitikavaatleja avaldas olukorra uuringu tulemustes, et silditootmise- ja pakendisektor on kahe kõige kriitilisema sektori - tervishoiu ja toiduainete tarneahelate - oluliseks osaks, ehkki sageli seda ei mainita.


Pandeemia ajal on logistika- ja tarneahelate tavapärase töörutiini tagamisega probleeme kogu tootmisvaldkonnas ning laiemalt, ärimaastikul tervikuna. Silditootmine on kindlasti selline valdkond, millel on Euroopas elutähtsate toiduainete ja ravimite ohutu tarnimise tagamisel kriitiline roll.


Siiski väidab ajakirjade The Label Academy (Silditeadus) ning Labels and Labelling (Sildistamine ja märgistamine) asutaja Mike Fairley koroonaviiruse soovituslikke juhiseid käsitlevas artiklis, et paraku ei pöörata piisavat tähelepanu elutähtsate kaupade siltide tootmisele, st kõikmõeldavate kaupade silditootmiseks vajalike toodete ja komponentide toetamisele ja tarnimisele. Siltide ja nende tootmiseks kasutatavate materjalide, tehnoloogia ja trükilahenduste tarneid ja/või tarnijaid tuleb eesliini meditsiini-, hooldus- ja tervishoiutöötajate toitlustamisel, varustus- ja tugiteenuste osutamisel käsitleda põhitarnete ja/või tarnijatena.


Isekleepuvate siltide tootjate Euroopa ühing FINAT on silditootmise sektori ettevõtete partnerluse ja koroonaviiruse leviku peatamiseks ja töötajate ohutuse tagamiseks võetud meetmete rakendamisest saadud praktiliste teadmiste jagamise eestvedajaks. Ühing toonitab, et isekleepuvad sildid ja etiketilindid on toidu- ja meditsiinisektori kriitilise infrastruktuuri oluliseks osaks.


FINAT peab oma kodulehel avaldatud artiklis  Covid-19 Shared Best Practices and Experiences (“Covid-19 jagatud parimad tavad ja kogemused”) märkimisväärseks, et mõned liikmed võtavad meetmeid, mis on kohalike omavalitsuste ja rahvatervise ametite poolt soovitatud või kehtestatud meetmetest rangemad.


Tarnijad ja ümbertöötlejad teevad kõvasti tööd selle nimel, et hoida ülemaailmse koroonaviiruse Covid-19 kriisi ajal oma toodete ja teenuste tarned klientidele ühtlasel tasemel ning tagada nende turvalisus. Oluline on siinjuures transpordivarustus.


Euroopa Komisjon teeb tihedat koostööd teiste riikidevaheliste organisatsioonide, näiteks Euroopa Parlamendi ja ettevõtlusorganisatsioonidega sellistes valdkondades nagu piirihaldus, et tagada kaubavedude liikumine kogu ELis praeguse pandeemia ajal. EÜ on koostanud praktilised juhised, et tagada pidev kaubavoog kogu Euroopas roheliste koridoride kaudu. EÜ juhistes on avaldatud ka ülevaade üksikutes riikides võetud riiklikest meetmetest.


Käesoleval pretsedenditul ajal edastavad sidusrühmad teavet koroonaviiruse mõjust silditootmise sektorile ka kõigil suhtlusplatvormidel. Näite keskkonnas Labels & Labeling, kus ettevõtted avaldavad uuendatud teavet oma toodete ja teenuste tarnete kohta globaalse koronaviiruse perioodil. Pandeemia ajal on regulaarselt uuendatava teabe allikaks nii Financial Times kui ka laialdaselt tsiteeritav Johns Hopkinsi ülikooli andmekogu.


Pürenee etiketilintide tootjate ühing AIFEC väidab, et sektor väljub koronaviiruse pandeemiast kriisieelsest tugevamana. Ühingu presidendi José Ramón Benitothis sõnul võib kriis tugevdada etikettide positsiooni oluliste toodetena, arvestades neil esitatud teabest tulenevat lisaväärtust: tarbijateavet ja toodete jälgitavuse võimaldamist.


Konica Minolta kodulehel avaldatakse ettevõtte teavet koroonaviiruse mõju ohjamiseks. Me jälgime olukorda pidevalt. Neil rasketel aegadel keskendume endiselt kahele prioriteedile. Meie esmaseks prioriteediks on tagada oma kolleegide, klientide ja nende perekondade turvalisus ja tervis. Ning jätkame oma toodete ja teenuste pakkumist klientidele.


Pakume praktilist tuge, aidates jätkuvalt kaasa ideede kujundamisele kogu maailmas, ööpäevaringselt; oleme pühendunud oma klientidele, meie kliendisuhtlus põhineb koostööl ja partnerlusel. Hoolimata kõigist koroonaviirusega seotud halbadest turu-uudistest, näeme oma sildiprinterite kliendibaasis rohkem kui 500 paigaldatud AccurioPressi üle maailma, millest 200 on ostetud Euroopasse. Mõni klient on registreerinud nõudluse kasvu nii Euroopas - sealhulgas Itaalias, Norras, Ukrainas ja Ühendkuningriigis - kui ka kaugemal.


Meie oma uuringud kinnitavad, et Konica Minolta AccurioLabel sildiprinteritega trükitud tootemaht, mida mõõdetakse etiketilindi arvestiga, kasvas Euroopas hüppeliselt 2020. aasta märtsis - sulgemise tippajal - 150% võrreldes eelmise kuuga.


Ootamatu kasv on muidugi teatud määral seotud nende tootevarude tarbimisega, mille järele nõudlus järsult suurenes. Pakub ju digitaalne tehnoloogia ainsana võimalust trükkida väikesi ja keskmise suurusega partiisid kohe ja kiiresti - vastavalt kliendinõudluse hüppelisele suurenemisele digiseadmetega toodetavate toodete järele. Ja kuna paljud ettevõtted vähendasid karantiini ajal tööjõu kasutamist oma ettevõttes kohapeal, valiti AccurioLabel sildiprinterid - just tänu nende kasutusmugavusele.


Üks meie klientidest, kellest sai meie tooneritehnoloogia üks esimesi kasutajaid, on Soabar Suurbritannias. Soabar soetas kaks AcurioLabel sildiprinterit ning alates selle aasta algusest on nende seadmete digitoodang kolmekordistanud. Alates Covid-19 puhangu algusest on Soabari toodete tellijateks peamiselt farmaatsia-, hügieeni- ja toidusektorid. Lisateavet leiate siit ettevõtte Soabar veebilehelt.


Digitaaltootmise eelised on hästi dokumenteeritud. Digitaalprinterid on silditoomises põhjustanud seismilisi muutusi. Väiksemad partiid, õigeaegne tootmine ja sobivate kohanduste piiramatu valik, sildiprinterite ja -muundurite kõrgeim kvaliteet ja ülisuur tootlikkus saab järgmistel aastatel üha olulisemaks.

 

Me ei luba endale kunagi hinnaalandust oma pühendumuses pakkuda kõikidele klientidele parimat võimalikku teenust, hoolimata lahenduste keerukusest, ning tervis ja ohutus on ja jääb alati meie esmaseks prioriteediks.