Automatiseerige töövoog oma produktiivsuse suurendamiseks!

Kuna ettevõtted peavad iga päev tegelema üha suurema arvu töödega, siis võite kergesti selle töökoorma alla mattuda. Konica Minolta tehnoloogilised oskusteadmised ja kogemused aitavad teil seda vältida.

Pakkuge vajalikku kvaliteeti


Pakume maailmaklassi töövoohalduse lahendusi ja töövoo automatiseerimise tarkvara, et aidata teid sissetulevate trükitööde juhtimisel ning haldamisel.

Töövoohaldussüsteemi abil saate määrata eri tüüpi tööde või protsesside jaoks eri töövooge. Trükiettevõttes saab näiteks kujundatud dokumendi edastada automaatselt kujundajalt kontohaldurile ja seejärel trükieelsele osakonnale.


Tuletage mulle meelde, mis on töövoohaldussüsteem?

Töövoohaldussüsteemid automatiseerivad korduvaid ülesandeid ja juhivad tähelepanu lõpetamata ülesannetele, et need saaks lõpule viia. Lisaks kontrollivad need rakendatud automaatseid protsesse, et muuta administratiivseid ülesanded, nt tellimuste töötlemise ebavajalikuks. Töövoog peegeldab iga konkreetse ülesande lõpuleviimiseks vajalikke sõltuvaid elemente.


Töövoo automatiseerimine võib parandada väljundi kvaliteeti, vähendades käsitsi tehtavaid toiminguid ja inimlikke eksitusi ning kiirendades tootmistsükleid, nii et saate rohkem toota ja tulu suurendada. Pärast töövoohaldussüsteemi paigaldamist imestate ka ise, kuidas te ilma selleta hakkama saite.


Miks on töövoog nii oluline?

Töövoog on tänapäeva trükitööstuses edu saavutamiseks kriitilise tähtsusega, sest see suudab ühtlustada eri trükitehnoloogiad, nagu ofsettrükk, digitaalsed lõigatud lehed, rulltoite ja laiformaadiga seadmed, mis kõik nõuavad failide ettevalmistamiseks, trükkimiseks ning viimistlemiseks unikaalseid töövooprotsesse.  Trükkimise töövoog koosneb omavahel seotud toimingute jadast, mis sisaldavad seadmestiku, ühe töötaja või töötajate rühmaga (nt kontohaldurid või trükimasina operaatorid) seotud tööelemente. Töövoo element viitab trükitööle, mis liigub täielikust tootmisprotsessis ühest etapist teise.


Töövoo animatsioon

Teatud funktsioonide ja veaotsingu ülesannete puhul on saadaval töövoo animeeritud juhised. Need annavad visuaalseid juhiseid ülesannete täitmiseks ja veaotsinguks (nt paberiummistuse või tooneri asendamise korral).


Integreeritud töövoog võib aidata vältida kitsaskohti ja rakendada tootmisvõimsust veelgi tõhusamalt. Trükiteenuste osutajatele on töövoo parandamine parim võimalus tähelepanu ja rahaliste vahendite fokuseerimiseks ning suurema tulu teenimiseks. See kärbib kulusid automatiseerides protsesse ja vähendades protsessides inimeste käsitsi tehtavate toimingute arvu. Iga kord, kui keegi peab toodet puutuma, võib see tähendada aja- ja rahakulu, aga töövoohaldus vabastab teie töötajaid, et nad ei peaks tegelema ajamahukate ja eksitusi põhjustavate rutiinsete ülesannetega.

Töövoo automatiseerimine

Töövoo automatiseerimine

Ainus töövoo platvorm, mida vajate

Maksimaalse tõhususe ja konkurentsivõime saavutamiseks peavad suured ning keskmise suurusega trükikojad ja samuti ettevõttesiseselt materjale trükkivad ettevõtted oma trükitööde taristut integreerima ja võimaluse korral töövooge automatiseerima. Valides Konica Minolta töövoo platvormi süsteemi AccurioPro Flux ja AccurioPro Connect saavad trükiteenuste osutajad ning ettevõttesisese trükiruumi operaatorid automatiseerida trükieelse andmetöötluse, ühendades ja automatiseerides mitmesuguseid trükieelseid protsesse. 


See on võimalik tänu digimisele, mis toetab samuti ofsettrükiseadmete ja digitaalsete trükisüsteemide sujuvat integreerimist. Varasema ajamahuka trükieelse andmetöötluse tõhusamaks muutmine suurendab oluliselt produktiivsust. Digimine toetab ka automatiseerimist, parandades töövoo tõhusust ning vähendades jääke, mis on kõik olulised kasumlikkuse saavutamiseks.


Tõhus ja paindlik töö kiirete värvitrükimasinatega

Välkkiired, lihtsalt kasutatavad ja võimsate liinisiseste viimistlusvalikutega – meie ülikiired digitaalsed trükimasinad viivad digitaalse tootlikkuse uuele tasemele, säästes aega ja tööjõukulusid ning isegi ruumi teie tootmisüksuses.


Suur produktiivsus trükitööde kasumlikkuse parandamiseks

Accurio digitaalsete süsteemide valik on loodud täitma uue põlvkonna digitaalsete ülesannete üha suurenevaid nõudmisi. Need trükiteenuste pakkujate ja teiste professionaalide jaoks hoolikalt projekteeritud süsteemid pakuvad erakordset värvide reprodutseerimist ja stabiilset registreerimist ning suudavad samuti tõhusalt ja töökindlalt luua paberkandjate põhjal digitaalfaile.


Looge vajalikku korduskasutatavat sisu

Kas paljud teie regulaarsed trükitööd (nt juhendid) koosnevad mitmesugustest PDF-failidest, mis sisaldavad eri lähtedokumente, nagu kaas, juhised, garantii ja kontaktandmete leht? Kas nende sisu muutub sageli, näiteks toote uuesti turule toomise või eeskirjade muudatuste tõttu? Sellise komplekse teabe uuendamine on tavaliselt keeruline ja ajamahukas.


Sellisel juhul on abiks AccurioPro Compile, mis võimaldab luua trükitööde projekte, mida saab üha uuesti kasutada isegi siis, kui sisu muutub. Need trükitööde projektid on seotud lähtedokumentidega, mis on talletatud võrgus eri asukohtades, nii et süsteem hangib ja kasutab ainult uusimat failiversiooni. Nii saavad sama trükitöö projektiga töötavad eri autorid hallata sisu iseseisvalt ning ajakohaseid dokumente saab trükkida ilma igasuguse käsitsi sekkumiseta.

Töövoo automatiseerimine

Töövoo automatiseerimine

Ainus töövoo platvorm, mida vajate

Maksimaalse tõhususe ja konkurentsivõime saavutamiseks peavad suured ning keskmise suurusega trükikojad ja samuti ettevõttesiseselt materjale trükkivad ettevõtted oma trükitööde taristut integreerima ja võimaluse korral töövooge automatiseerima. Valides Konica Minolta töövoo platvormi süsteemi AccurioPro Flux ja AccurioPro Connect saavad trükiteenuste osutajad ning ettevõttesisese trükiruumi operaatorid automatiseerida trükieelse andmetöötluse, ühendades ja automatiseerides mitmesuguseid trükieelseid protsesse. 


See on võimalik tänu digimisele, mis toetab samuti ofsettrükiseadmete ja digitaalsete trükisüsteemide sujuvat integreerimist. Varasema ajamahuka trükieelse andmetöötluse tõhusamaks muutmine suurendab oluliselt produktiivsust. Digimine toetab ka automatiseerimist, parandades töövoo tõhusust ning vähendades jääke, mis on kõik olulised kasumlikkuse saavutamiseks.


Tõhus ja paindlik töö kiirete värvitrükimasinatega

Välkkiired, lihtsalt kasutatavad ja võimsate liinisiseste viimistlusvalikutega – meie ülikiired digitaalsed trükimasinad viivad digitaalse tootlikkuse uuele tasemele, säästes aega ja tööjõukulusid ning isegi ruumi teie tootmisüksuses.


Suur produktiivsus trükitööde kasumlikkuse parandamiseks

Accurio digitaalsete süsteemide valik on loodud täitma uue põlvkonna digitaalsete ülesannete üha suurenevaid nõudmisi. Need trükiteenuste pakkujate ja teiste professionaalide jaoks hoolikalt projekteeritud süsteemid pakuvad erakordset värvide reprodutseerimist ja stabiilset registreerimist ning suudavad samuti tõhusalt ja töökindlalt luua paberkandjate põhjal digitaalfaile.


Looge vajalikku korduskasutatavat sisu

Kas paljud teie regulaarsed trükitööd (nt juhendid) koosnevad mitmesugustest PDF-failidest, mis sisaldavad eri lähtedokumente, nagu kaas, juhised, garantii ja kontaktandmete leht? Kas nende sisu muutub sageli, näiteks toote uuesti turule toomise või eeskirjade muudatuste tõttu? Sellise komplekse teabe uuendamine on tavaliselt keeruline ja ajamahukas.


Sellisel juhul on abiks AccurioPro Compile, mis võimaldab luua trükitööde projekte, mida saab üha uuesti kasutada isegi siis, kui sisu muutub. Need trükitööde projektid on seotud lähtedokumentidega, mis on talletatud võrgus eri asukohtades, nii et süsteem hangib ja kasutab ainult uusimat failiversiooni. Nii saavad sama trükitöö projektiga töötavad eri autorid hallata sisu iseseisvalt ning ajakohaseid dokumente saab trükkida ilma igasuguse käsitsi sekkumiseta.

AccurioPro Connect

For maximum efficiency and competitiveness, large and mid-size printing companies – and similarly, enterprises that print their communication digitally in-house – need to integrate their printing infrastructure and automate workflows wherever possible.

Töövoo automatiseerimine

Töövoo automatiseerimine

Miks töövoo täiustamine on parim viis, kuidas trükiteenuste osutajad saavad tähelepanu ja rahalisi vahendeid fokuseerida ning kasumit suurendada

Tänapäeva üha keerukamas trükitööde keskkonnas muutub automaatne töövoohaldus üha olulisemaks, sest see lihtsustab protsesse, vähendab kulusid ning kiirendab suhtlemist ja tarneaegu.


Vajate töövoohalduse tarkvara järgmistel põhjustel.


 • See aitab tagada kõigi vahendite täielikku kasutamist, mis aitab säilitada tõhusat tootmist ja konkurentsivõimet.
 • See aitab automatiseerida tööde käitlemise protsesse ja ettevalmistuse toiminguid, mis vabastab teie personali korduvate ülesannete täitmisest.
 • See optimeerib tööde esitamise protseduure, mis aitab vältida ebavajalike telefonikõnesid klientidelt.
Riistvara
hardware icon
Suur produktiivsus trükitööde kasumlikkuse parandamiseks

Accurio digitaalsete süsteemide valik on loodud täitma uue põlvkonna digitaalsete ülesannete üha suurenevaid nõudmisi. Need trükiteenuste pakkujate ja teiste professionaalide jaoks hoolikalt projekteeritud süsteemid pakuvad erakordset värvide reprodutseerimist ja stabiilset registreerimist ning suudavad samuti tõhusalt ja töökindlalt luua paberkandjate põhjal digitaalfaile.

Tarkvara
software icon
Konica Minolta tarkvaratooted

Tutvuge arvukate võimalustega, kuidas Konica Minolta tarkvaratooted saavad toetada teie tegevust. Konica Minolta aitab lahendada ettevõttesiseseid probleeme, ühtlustab eri tööstiile ja pakub teie tegevusvaldkonna vajadustele vastavaid tarkvaralahendusi. Konica Minolta jaoks on teie vajadused alati kõige tähtsamad, tänu millele suudab ta täita ka kõige nõudlikumate globaalsete organisatsioonide tarkvaravajadusi. Süsteemi abil saate kontrollida kõigi prindi- või kopeerimistööde kulusid, luua täpsemaid turvameetmeid, mis aitavad tagada, et tundlikud dokumendid ei satu võõrastesse kätesse ning teha palju muud.

Teenused
service icon
Alati teie teenistuses

Meie kogenud ekspertteadmistega spetsialistid vastavad teie kõigile küsimustele ja selgitavad, kuidas toodet kasutada. Meie teenused töötavad teie huvides tugisüsteemis, mille eesmärk on tagada, et teie ja teie ettevõte saaksid lahendusi täielikult kasutada. Pakume laia valikut teenuseid, sh konsulteerimisteenustega kombineeritavaid optimeeritud trükiteenuseid, riist- ja tarkvara juurutamist, dokumentide kulutusi vähendavat töövoo haldamist ning nutikaid turvateenuseid, mis aitavad teie ettevõtet kaitsta.

Vaadake, mida töövoo automatiseerimine saab teie heaks teha

Töövoohalduse tarkvara on täiuslik vahend konkurentsieelise saavutamiseks, sest saate selle abil automatiseerida ülesandeid, mis kulutavad liiga palju aega ja ressursse. Süsteem võimaldab vähendada ka tööjõukulusid ning lahendada eelarve piirangutega seotud probleeme ning saate teha rohkem väiksema raha eest. Samuti võite optimeerida tootlikkust ning ei pea enam palkama ajutisi töötajaid manuaalsete ülesannete täitmiseks. 


See annab teile vajaliku paindlikkuse, mis võimaldab teil aja jooksul oma tegevust laiendada, tagab konfidentsiaalsete dokumentide kaitse automaatse tsenseerimise, failide parooliga kaitstud PDF-failideks teisendamise, kopeerimisvastase kaitse funktsioonide automaatse rakendamise ja palju muuga. Lisaks toetab see kiiret andmesisestust (mh vormide töötlemist mustrite vastenduse tehnoloogiaga) ja pakub otseühendusi dokumendihaldussüsteemide ning muude pilvepõhiste talletusteenuste pakkujatega. Töövoo automatiseerimine aitab keskenduda, kõrvaldada ebatõhusaid elemente, vähendada kulusid, vältida vigu ja suurendada tõhusust ning see annab töökoha keskkonnast parema ülevaate. 


Kaaluge oma ettevõtte puhul järgmiseid automaatse töövoo eeliseid.

   

   

Kasutatavusfunktsiooni ikoon

Laiendage muutuvate vajaduste järgi modulaarse arhitektuuri abil kasutusvõimalusi

Produktiivsusfunktsiooni ikoon

Vähendage tööjõuga seotud kulusid

Kvaliteedi funktsiooni ikoon

Kaitske ja turvake dokumente

Kiirusfunktsiooni ikoon

Säästke aega manuaalsete toimingute automatiseerimisega

Mobiilsusfunktsiooni ikoon

Teabe lihtne jagamine ja kasutamine

Kiirusfunktsiooni ikoon

Kiire andmesisestus

Get ready for a new business opportunity

DIGITAL1234 presents you with four simple steps to more business. Konica Minolta’s business development program has been designed to enable print providers to thrive in their businesses. It takes an opportunity-based approach, showing customers in four practical steps how to identify, assess, justify and implement new business opportunities. All you have to do is register once to obtain all this valuable information – free of any obligation or expense.

Assess

Step 1 1

Identify

Step 2 2

Implement

Step 3 3

Justify

Step 4 4

Äritegevuse toetamine töövoo automatiseerimisega

Äritegevuse toetamine töövoo automatiseerimisega

Kuidas automatiseeritud protsessid saavad teid aidata?

Saate vähendada manuaalseid puutepunkte produktiivsuse ja kasumi suurendamiseks ning investeeringutasuvuse maksimeerimiseks. Selline strateegia on äriliselt mõistlik ning just seda töövoo automatiseerimine pakubki. Lisaks ilmsetele eelistele, nagu aja säästmine, kulude kärpimine ja vigade ohu vähendamine, aitab töövoo automatiseerimine teil ka tootmist sujuvamaks muuta ning pakkuda klientidele läbipaistvaid kontrollitud protsesse, mis on tänapäeva ärikeskkonnas üha olulisemaks kriteeriumiks. Pärast automaatsete protsesside rakendamist saavad kliendid teiega veelgi lihtsamalt koostööd teha ja nende andmed on kaitstud rohkem kui kunagi varem. See kõik suurendab teie konkurentsivõimet, mis on pikas perspektiivis väga kasulik.


Kuidas on töövoo automatiseerimine kasulik teie klientide jaoks?

 • Selgemad ja kaitstumad prinditööd
 • Väiksem distants kliendi ja trükiteenuse osutaja vahel
 • Pakkuda saab lühemaid tähtaegu


Kuidas on töövoo automatiseerimine kasulik teie jaoks?

 • Suurem konkurentsivõime
 • Suurem tootlikkus
 • Sujuvam tootmisprotsess
 • Läbipaistvad kontrollitud protsessid
 • Ajasääst
 • Väiksem vigade oht
 • Kulude vähendamine
 • Minimaalselt manuaalseid puutepunkte
 • Maksimaalne investeeringutasuvus


Ärge jätke kasutamata võimalust suurendada oma kasumlikkust, töövoo tõhusust, protsesside läbipaistvust ja kliendisõbralikkust.

Võtke meiega ühendust lisateabe saamiseks

Võtke meiega ühendust lisateabe saamiseks

Võtke meiega ühendust

Ärge jätke kasutamata võimalust suurendada oma kasumlikkust, töövoo tõhusust, protsesside läbipaistvust ja kliendisõbralikkust.

Kui usute, et teave selle kohta, kuidas saaksite arendada oma ettevõtte töövoo automatiseerimise võimalusi programmiga „Digital1234“, võiks teie jaoks kasulik olla, klõpsake lingil „Võtke meiega ühendust“ ja leppige kokku kohtumine Konica Minolta esindajaga, kes juhendab teid täieliku rakendusjuhendi kasutamisel.