Konica Minolta

Estonian

  • Eesti

Giving Shape to Ideas

Taishooldus-leping

KLIENDITUGI

Meie klienditugi on ühtne ja alati Teie käeulatuses – võite Konica Minoltas pöörduda igaühe poole, meil on kõigil hea meel Teid aidata!

Miks KonicaMinolta Baltia soovitab kõikidele oma klientidele täishoolduslepingut?

Lepingu tähtsaimad põhimõtted

Täishoolduslepingu põhimõte - see hõlmab Teie bürootehnika täielikku hooldust ning varuosade ja materjalidega varustamist, kusjuures tasumine toimub üks kord kuus vastavalt tehtud koopiate/trükiste arvule. See sisaldab ka seadmetele antud garantiid, mis kehtib lepingu kogu kehtivusaja jooksul.

Bürooseadmete täielik tehniline hooldus tähendab seda, et Konica Minolta Baltia hooldusteenistuse insenerid teostavad kõiki vajalikke töid: seadmete remonti, häälestamist, profülaktilist puhastust, kulunud või rikki läinud osade õigeaegset vahetamist ning ekspluatatsioonimaterjalidega varustamist. Kui aga olete valinud "kopeerimise ja printimise" või "kopeerimise ja/või printimise võrgus" lepingutüübi, teostatakse ka Teie arvutitesse installeeritud Konica Minolta tarkvara hooldust.

Osutatud teenuste eest tasub klient igakuiselt. Kuu aja jooksul tehtud koopiate/trükiste arvu võite teatada interneti teel www.konicaminolta.ee/teenindus/aruanne.php.

Maksesumma sõltub ainult valmistatud koopiate/trükiste arvust ja nende hinnast, millesse on arvestatud kõik nii tehnilise kui ka tarkvara hoolduse kulud.

Teil jäävad ära lisakulutused:

    * ekspluatatsioonimaterjalide (toonerid, kandur, fotojuht/ilmutusblokk) ostmiseks;
    * tagavaraosade ostmiseks;
    * teenindusinseneri töö ja transpordikulude, konsultatsioonide ja telefoni teel saadud vältimatu abi eest tasumiseks.

Muud täishoolduse eelised:

    * Kopeerimis-printimistööde kulutused jagunevad proportsionaalselt aasta jooksul, neid on kerge ette planeerida ja välja arvestada.
    * Olemata jäävad kõik ebameeldivad üllatused, mil tuleb kiiresti leida plaaniväliseid vahendeid seadme rikki läinud kallihinnalise sõlme remondiks.
    * Lepingu kogu kehtivusaja jooksul antakse aparaadile täielik garantii.
    * Aparaadi regulaarne ja kvaliteetne hooldus tagab koopiate-trükiste suurepärase kvaliteedi ja aparaadi minimaalse seisakuaja.
    * Ekspluatatsioonimaterjalid ja osad vahetatakse välja õigeaegselt, ootamata nende lõplikku amortiseerumist.

Kuna Konicaminolta Baltia tunneb suurt vastutust tema poolt müüdud tehnika kvaliteetse töö eest ja püüab soovitada uute lepingute sõlmimist, rakendab firma ostjatele, kes on nõus sõlmima täishoolduslepingu, teatud seadmete ostmisel erisoodustusi.